Data publikacji : 2018-01-06

Fundament jakości człowieczeństwa

Marek FilipczukDział: Artykuły

Abstrakt

W świetle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości współczesnego człowieka oraz występujących w niej zagrożeń moralnych, zamierzeniem autora było pogłębienie refleksji nad wymienionymi zjawiskami. Konkretnie zaś poddany został analizie proces laicyzacji ściśle powiązany z ateizmem praktycznym i egzystencjalnym, zjawisko humanizmu całkowicie oderwanego od Boga oraz mechanizm wykorzystywania demokracji do narzucania opinii większości jako normy działania. Niebezpieczną tendencją, o coraz szerszym zakresie, staje się upowszechnienie takiego rozumienia pluralizmu życia społecznego i tolerancji, w którym prawda i dobro nie są już podstawowymi kryteriami myślenia, wartościowania i działania.

Słowa kluczowe

Osoba ludzka ; sumienie ; ateizm ; demokracja ; laicyzm ; humanizm ; tolerancja ; relatywizm etyczny


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie