FRANCISZKI BAUMGARTEN EMPIRYCZNE BADANIE KŁAMSTWA U DZIECI I MŁODZIEŻY

WŁODZISŁAW ZEIDLER

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sp.2016.16.1.07

Abstrakt


Na przełomie wieków XIX i XX rozwój psychologii ograniczały w sposób ewidentny zarówno bariery polityczne, jak i wpływy ideologiczne. Pozytywnie wspomagały jej rozwój, prowadzone przez nią samą, badania empiryczne. Było to szczególnie ważne ze względu na rozwijanie w każdym z nowo powstałych krajów własnej terminologii psychologicznej. Badania i publikacje Franciszki Baumgarten, o których będzie mowa w tym artykule, wykonane w języku polskim w roku 1914, a opublikowane w tymże języku dopiero po 13 latach pokazują jeden z bardziej interesujących i szczególnie wartościowy przykład rozwoju metodologii badań empirycznych oraz są dowodem intensywnego rozwoju i specjalizacji języka polskiej psychologii. 


Słowa kluczowe


kwestionariusz w badaniach empirycznych; różnice indywidualne; kłamstwo w domu i szkole; przyczyny czy motywy kłamstwa; kłamstwo czy solidarność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ash, M.G. (1995). Gestalt psychology in German culture, 1890–1967. Cambridge: Cambridge University Press.

Baumgarten, F. (1917). Die Lüge bei Kindern und Jugendlichen. Eine Umfrage in den polnischen Schulen von Lodz. Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth. (Wydanie polskie: Baumgarten, F. (1927). Kłamstwo dzieci i młodzieży (Na podstawie ankiety w szkołach łódzkich). Warszawa: Nasza Księgarnia.

Baumgarten, F. (1930). Meine Kinderlügen. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 31(1), 53–57.

Baumgarten, F. (1944). Demokratie und Charakter. Zürich: Rascher Verlag.

Bühler, Ch. (1962). Die Psychologie im Leben unserer Zeit. München/Zürich: Verlag Droemer Knaur.

Claparede, É. (1918). Psychologia dziecka i pedagogika eksperymentalna (tł. Franciszka Baumgarten; red. nauk. Florian Znaniecki). Warszawa: Wende.

Daub, E. (1996). Franziska Baumgarten: Eine Frau zwischen akademischer und praktischer Psychologie. Frankfurt a./M.: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.

Daub, E. (2015). Franziska Baumgarten-Tramer: o naukowość psychologii praktycznej. W: S. Volkmann-Raue, H.E. Lück (red.), Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku (s. 269–282). Sopot: GWP. (Org.: 2011) S. Volkmann-Raue, H.E. Lück (red.). (2011). Bedeutende Psychologinnen des 20. Jahrhunderts (2. Aufl.), Wiesbaden: Springer Verlag für Sozialwissenschaften.

Ebbinghaus, H. (1908/1910). Abriss der Psychologie. Leipzig: Verlag von Veit & Comp.

Giger, M. (2010). Franziska Baumgartens Wunderkinder. Swiss Gifted, 3(2), 67–75.

Heinrich, W. (1988). U podstaw psychologii i inne pisma. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Heymans, G. (1910). Die Psychologie der Frauen. Heidelberg: C. Winter´s Universitätsbuchhandlung.

Heymans, G., Wiersma, E. (1906). Beiträge zur speziellen Psychologie auf Grund einer Massenuntersuchung. W: H. Ebbinghaus (red.), Zeitschrift für Psychologie, 42, 81–301. Leipzig: Verlag von J.A. Barth.

Krueger, F., Spearman, C. (1906). Korrelation zwischen verschiedenen geistigen Leistungsfähigkeiten. Zeitschrift für Psychologie, 44, 50–114.

Maercker, A. (2007). Geschichte des Psychologischen Instituts der Universität Zürich. Pobrane z http://www.psychologie.uzh.ch/de/institut/informationen/geschichte/geschichte-bis-2006.html

Malewska, H.E., Muszyński, H. (1962). Kłamstwo dzieci. Warszawa: PZWS.

Hildebrandt H., Scheerer H. (red.). (1990). Hugo Münsterberg. Frühe Schriften zur Psychologie. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Panczyk, P., Zeidler, W. (2011). Jak powstawała polska naukowa terminologia psychologiczna: koncepcja abstrakcji Kazimierza Twardowskiego. W: W. Zeidler, H. Lück (red.), Psychologia europejska w okresie międzywojennym (s. 245–269). Warszawa: VIZJA PRESS&IT.

Richebächer, S. (2010). Franziska Baumgarten (1883–1970). Polnisch-schweizerische Arbeitspsychologin, Berner Universitätslehrerin, Pazifistin. Punktum „Arbeit“, 4, 5–7. Pobrane z http://www.richebaecher.com/pdf/Punktum_Baumgarten.pdf

Roback, A.A. (1952). A history of American Psychology. Nowy Jork: Library Publishers.

Rudmin, F. (2006). Franziska Baumgarten (1883–1970): Early Female, Jewish, Peace Psychologist. Pobrane z http://www.humiliationstudies.org/documents/RudminBioBaumgarten14Nov.pdf

Rzepa, T., Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stachowski, R. (1992). Baumgarten-Tramer Franciszka. W: E. Kosnarewicz, T. Rzepa, R. Stachowski (red.), Słownik Psychologów Polskich (s. 26). Poznań: Instytut Psychologii UAM.

Stachowski, R. (2000). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Stachowski, R. (2011). Pierwszy polski kwestionariusz psychologiczny. W: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy (s. 139–157). Warszawa: VIZJA PRESS&IT.

Stern, W. (1994; reprint wydania z roku 1911). Die Differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen. Berno, Getynga, Toronto, Seattle: Verlag Hans Huber.

Tatarkiewicz, W. (2001; wyd. XV). Historia Filozofii. Tom 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woodworth, R.S. (1919). Examination of emotional fitness for war. Psychological Bulletin, 6, 59–60.

Wundt, W. (1863/1897). Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele. Hamburg, Lipsk: Verlag von Leopold Voss.

Wundt, W. (1907; wyd. VIII). Grundriss der Psychologie. Lipsk: Verlag von Wilhelm Engelmann.

Wundt, W. (1908). Logik der Geisteswissenschaften. Stuttgart: Verlag von Ferdinand Enke.

Wundt, W. (1916). Zur Lage. Polnische Blätter, 5, 99–101.

Zeidler, W. (2003). O różnych sposobach uprawiania historii psychologii. Edukacja Humanistyczna, 1–2, 49–63.

Zeidler, W. (2008). Początki polsko-niemieckich kontaktów w zakresie psychologii. W: H. Lück (red.), Historia Psychologii. Orientacje, szkoły, kierunki rozwoju (s. 225–245). Warszawa: VIZJA PRESS&IT.

Zeidler, W. (2011a). Kwestionariusze w psychologii: kierunki rozwoju i pierwsze filiacje teoretyczne. W: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w Psychologii. Postępy, zastosowania, problemy (s. 15–78). Warszawa: VIZJA PRESS&IT.

Zeidler, W. (2011b). Kwestionariusze w psychologii: pionierskie zastosowania w badaniach naukowych. W: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w Psychologii. Postępy, zastosowania, problemy (s. 79–138). Warszawa: VIZJA PRESS&IT.

Zeidler, W. (2012). Lück jako historyk psychologii. Studia Psychologica, 12(1), 125–146.

Zeidler, W., Lück, H. (2014). Zapomniany dokument: „Księga Pamiątkowa” Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Psychotechnicznej. Warszawa, styczeń 1930. Studia Psychologica, 13(2), 77–94.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.