Trust as a Condition of Getting to Know the Truth: The Anthropological Aspect

Jarosław Sobkowiak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2016.54.2.09

Abstrakt


Man is a relational being. His development, both in the personal and social aspects, assumes a relation to truth. In such communal building the classical concept of truth as the congruence of intellect and the perceived reality is not enough. It is also necessary to refer to the world of persons (subjects of perception), as a person is the place of learning and communicating the truth, and its witness, for only on personal level can truth give rise to obligation. For it to happen, however, there must be an attitude of trust created between persons.

The truth perceived by a subject is a partial one. Thus communicating it must assume its limited and incomplete nature. What is more, a subject communicates by means of words and images. And they acquire certain autonomy, eluding the subject. Therefore there is a need of trust which assumes that the subject communicates only a part of the truth, but it is accompanied by a willingness to get to know the whole truth. Truth requires a particular communicational horizon, which is love. Only by love and a willingness to be open to the full truth the learning subjects can get closer to it. The unity of seeking must be based on full trust in a person, and in such a sense trust is a condition of getting to know the Truth which is a Person.


Słowa kluczowe


truth; perception/learning; communicating the truth; unity; trust

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Metafizyka, (tłum.) K. Leśniak, PWN, Warszawa2009.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, (tłum.) K. Leśniak, PWN, Warszawa2009.

Balthasar H.U. von, Teologika. 1. Prawda świata, (tłum.) J. Zychowicz, Kraków 2003.

Dębowski J., Prawda i warunki jej możliwości, Olsztyn 2010.

Głowala M., Łatwość i trudność poznania prawdy, w: J. Jaskóła, A. Olejarczyk (red.), Prawda a metoda. O prawdzie, cz.2 Wrocław 2006, s. 49-56.

Kaeppelin Ph., Dire la vérité. Dramatique du désir, in: Philosophie, 8, La vérité, Institut Catholique de Paris, ed. J. Greisch, Paris 1983

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2012.

Misiek J., O filozoficznych definicjach pojęcia prawdy, „Kwartalnik filozoficzny”, 32(2004), b. 2, s. 24-25.

Ostasz L., Czym jest prawda w szerokim tego słowa znaczeniu?, Warszawa 2010.

Platon, Sofista, Polityk, (tłum.) W. Witwicki, Kęty 2002.

Putnam H., Wiele twarzy realizmu i inne eseje, (tłum.) A. Grobel, PWN, Warszawa 1998.

Sienkiewicz E., Wolność osoby w relacji do prawdy, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 8(2003), s. 136.

Sobkowiak J.A., Prawda w społeczeństwie pluralistycznym i tolerancyjnym, „Teologia i Moralność”, 2(2007), s.

Woleński J., Epistemologia, t. 1. Zarys historyczny i problemy metateoretyczne, Ureus, Kraków, 2000.

Ziemińska R., Czy można dziś obronić absolutyzm w teorii prawdy?, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2006 n 2856, v. XLIV: Prawda a metoda [Truth and Method], part II O prawdzie [On Truth], ed. J. Jaskóła, A. Olejarczyk, Wrocław 2006.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.