Vol 54, Nr 2 (2016)

Spis treści

Artykuły

Od Redakcji PDF
Jarosław Sobkowiak, Krzysztof Filipowicz 11-15
Ks. prof. Jan Decyk jako liturgista PDF
Krzysztof Filipowicz 17-30
Troska Benedykta XVI o kapłanów jako szafarzy sakramentu miłosierdzia PDF
Zbigniew Wanat 31-57
Kara doczesna w perspektywie Bożego miłosierdzia PDF
Sebastian Wiśniewski 59-74
Bóg łaskawy. W stronę bardziej personalistycznej charytologii PDF
Izabella Smentek 75-104
Tajemnica miłosierdzia Bożego w ujęciu św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego PDF
Grzegorz Bachanek 105-122
Transplantacje ex mortuo aktem (nie)miłosierdzia PDF
Ewa Smerecka 123-149
Podstawy odpowiedzialności moralnej chrześcijan za misję ewangelizacyjną w świecie PDF
Marek Kluz 151-171
„Być człowiekiem sumienia” – sumienie widziane od strony procesu rozwoju PDF
Marek Filipczuk 173-194

Varia

Trust as a Condition of Getting to Know the Truth: The Anthropological Aspect PDF
Jarosław Sobkowiak 195-208
L’action commune de la Sainte Trinité ad extra s L’action commune de la Sainte Trinité ad extra d’après Didyme d’Alexandrie PDF
Joseph Grzywaczewski 209-232
Czy zewnętrzny uczynek dodaje wartość moralną do czynu wewnętrznego? Na podstawie „Summy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu i osiemnastej „Dysputy kwodlibetalnej” bł. Jana Dunsa Szkota PDF
Krzysztof Niewiadomski 233-256

Recenzje i Kronika

Paweł Warchoł OFM Conv, Krew i Woda – dar Miłości miłosiernej. Studium historyczno-teologiczne przebitego boku Chrystusa w literaturze teologicznej i duchowej PDF
Stanisław Suwiński 257-263
Ks. Krzysztof Guzowski, Duch Dialogujący. To Dialogemenon Pneuma. Zarys pneumatologii dialogalnej PDF
Henryk Seweryniak 263-267
Ks. Krzysztof Filipowicz (red.), ,,Chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5, 2). Księga dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Decykowi PDF
Waldemar Bartocha 267-273
Kronika Wydziału Teologicznego UKSW (styczeń - czerwiec 2016) PDF
Rafał Bednarczyk 275-311