THREATS TO LOVE: FR. JÓZEF TISCHNER’S REFLECTIONS

Zofia Kępińska-Walczak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2015.10.4.29.12

Abstrakt


In his reflections, Father Józef Tischner devoted much attention to love – one of the theological virtues, which constitute the foundations of the Christian life. He wrote not only about what love and its characteristics are, but also about threats to love. This paper discusses the various dangers associated with love, and concludes that the only thing that can conquer these dangers is love itself. Therefore, we should cherish love all the time, following the example of evangelical love.


Słowa kluczowe


fr. Józef Tischner; love; threats to love; envy; lust; the temptation of Abraham; hate; betrayal

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 2012.

Tischner J., Jak żyć?, Wrocław 1990.

Tischner J., Pomoc w rachunku sumienia, Kraków 2009.

Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Kraków 1999.

Tischner J., Rekolekcje paryskie, Kraków 2013.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 2001.

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1994.

J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta Katechizm, Kraków 1997.

Wokół Biblii. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Ewelina Puczek, Kraków 2005.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.