Z troską o Kościele (ludowym) i o Polsce z nim związanej

Aniela Dylus

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.08

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony analizie kondycji i potencjału Kościoła katolickiego w Polsce. Kościół, rozumiany jako Kościół ludowy, był na przestrzeni dziejów nierozerwalnie związany z tożsamością narodową Polaków. Jednakże pojawiające się symptomy sekularyzacji oraz oznaki neopogaństwa w Kościele skłoniły autorkę do podjęcia refleksji nad procesami zachodzącymi w Kościele w Polsce. W artykule poruszone zostały zagadnienia relacji Kościoła i państwa, poprzez omówienie możliwych scenariuszy sekularyzacji państwa polskiego, czynników przyspieszjących odchodzenie wiernych od Kościoła, słabych i mocnych stron Kościoła oddziaływujących na społeczeństwo, których mogła doświadczyć religijność ukształtowana w Kościele ludowym. Aktualne badania statystyczne wskazujące określone tendencje i trendy, stały się przyczynkiem do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości zatrzymania negatywnych procesów zachodzących w Kościele. Przedstawiony artykuł analizuje zjawisko spadku dynamiki praktyk religijnych oraz innych symptomów słabnącej pozycji Kościoła.

Słowa kluczowe


Church; Church of the people; community of salvation; power of witness; evangelization; neo-paganism; national identity; Christianity

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI (2010), Polityka a świadectwo o Chrystusie i praktykowanie miłości, „Społeczeństwo” 2010 nr 4–5.

Draguła A. (2018), Polscy wierzący poganie. Ratzinger czytany po 60 latach, „Więź” nr 1 (671).

Hall A. (2017), Kościół wobec państwa PiS, „Więź” nr 2 (668).

Król M. (1996), Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi, Znak, Kraków.

Luxmoore J., Glabisz-Pniewska M. (2016), Szepty Boga, Homo Dei, Kraków.

Nosowski Z. (2018), Wybraliśmy najkrótszą drogę do dechrystianizacji, „Więź” nr 1 (671).

Ratzinger J. (2006), Moralizm polityczny i świeckość nauki społecznej Kościoła, „Społeczeństwo” 2006, nr 4–5.