Data publikacji : 2019-01-24

Z troską o Kościele (ludowym) i o Polsce z nim związanej

Aniela DylusDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony analizie kondycji i potencjału Kościoła katolickiego w Polsce. Kościół, rozumiany jako Kościół ludowy, był na przestrzeni dziejów nierozerwalnie związany z tożsamością narodową Polaków. Jednakże pojawiające się symptomy sekularyzacji oraz oznaki neopogaństwa w Kościele skłoniły autorkę do podjęcia refleksji nad procesami zachodzącymi w Kościele w Polsce. W artykule poruszone zostały zagadnienia relacji Kościoła i państwa, poprzez omówienie możliwych scenariuszy sekularyzacji państwa polskiego, czynników przyspieszjących odchodzenie wiernych od Kościoła, słabych i mocnych stron Kościoła oddziaływujących na społeczeństwo, których mogła doświadczyć religijność ukształtowana w Kościele ludowym. Aktualne badania statystyczne wskazujące określone tendencje i trendy, stały się przyczynkiem do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości zatrzymania negatywnych procesów zachodzących w Kościele. Przedstawiony artykuł analizuje zjawisko spadku dynamiki praktyk religijnych oraz innych symptomów słabnącej pozycji Kościoła.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy udzielają licencji wydawniczej na publikację artykułu


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie