Vol 13, Nr 2 (2012)

Spis treści

Artykuły

Niepolityczna polityczność Kościoła PDF
Ks. Piotr Mazurkiewicz 5-20
Kościół i wspólnota polityczna. Refleksje posoborowe PDF
Aniela Dylus 21-25
Chrześcijaństwo i podstawy polityki PDF
Michał Gierycz 26-32