Data publikacji : 2017-01-26

Chrześcijaństwo i podstawy polityki

Michał GieryczDział: Artykuły

Abstrakt

Na gruncie współczesnych nauk o polityce twierdzenie o politycznej roli religii nie jest już chyba niczym szczególnie odkrywczym.1 Wciąż jednak nie dość dużo uwagi poświęcamy kwestii znaczenia, jakie dla charakteru tej roli odgrywa specyfika konkretnej doktryny2 . Tymczasem w odniesieniu do ujęcia relacji religii i polityki chrześcijaństwo różni się w sposób bezprecedensowy od wszystkich właściwie religii nie pozwalając sobie3 ani na desinteressement wobec sfery polityki, ani na, choćby częściowe, połączenie władzy duchowej i politycznej. Ów fenomen chrześcijaństwa – jak rozumiem – próbuje uchwycić termin „politycznej niepolityczności”. Ukazuje on, iż chrześcijanie, z jednej strony, przywiązani są do idei państwa świeckiego, w znaczeniu autonomicznego i niezależnego od wspólnot religijnych4 , z drugiej strony nie uznając za zasadne i właściwe pełnego rozerwania związku między polityką i religią. W niniejszym tekście chciałbym, wychodząc od ukazania istoty i znaczenia chrześcijańskiego podejścia do polityki dla zachodniej tradycji polityczno-prawnej, naszkicować wyzwania, jakie dla tego podejścia stawia współczesna sytuacja kulturowa, jak również potencjalne drogi ich przezwyciężenia.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy udzielają licencji wydawniczej na publikację artykułu


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie