Data publikacji : 2023-03-13

Filial Duties in the Ugaritic Epic of Danilu and Aqhatu

Abstrakt

Lista synowskich obowiązków stanowi unikatowy dla literatury starożytnego Bliskiego Wschodu passus, w poemacie o Danilu i Aqhacie dodatkowo podkreślony przez jego czterokrotne powtórzenie w bliskim sąsiedztwie. To dlatego lista przyciągała i ciągle przyciąga uwagę badaczy, których interesuje zwłaszcza mądrościowy charakter wykazu synowskich powinności, kult przodków obecny w Ugarit i na starożytnym Wschodzie, rytuał rodzinny i obowiązki dzieci względem rodziców, a także Sitz im Leben listy, uważanej przez niektórych za część większej i zupełnie niezależnej od eposu całości, która to część została włączona do tekstu Aqhata z uwagi luźne skojarzenie z tematyką syna – dziedzica. Jako że dotychczasowe próby translacyjne i interpretacyjne wydają się niewystarczające, w artykule zaproponowano nowy przekład i nową próbę naświetlenia znaczenia i kontekstu tak poszczególnych obowiązków, jak i całej listy.

Słowa kluczowe:

lista synowskich obowiązków, poemat o Aqhacie, epos o Danilu i Aqhacie, kult przodkówSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Majewski, M. (2023). Filial Duties in the Ugaritic Epic of Danilu and Aqhatu. Collectanea Theologica, 93(1), 5–43. https://doi.org/10.21697/ct.2023.93.1.01

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP