Vol 89, Nr 2 (2019)

Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Spis treści

Artykuły

Zwierzęta czyste i nieczyste w Starym Testamencie. Porządek stworzenia jako kryterium podziału PDF
Marcin Majewski 5-50
Egzegeza Księgi Izajasza 61,1-11: historia redakcji i pytanie o tożsamość proroka zwanego Tritoizajaszem PDF
Jakub Slawik 51-107
Model egzegezy w dziele Josepha Ratzingera – Benedykta XVI Jezus z Nazaretu cz. 1. PDF
Anna Pieczyńska 109-135
Antropologia katolicka w perspektywie ekologicznej. Studium pastoralne w świetle encykliki Laudato si PDF
Jan Kazimierz Przybyłowski 137-157
Katecheza maryjna dzieci i młodzieży szkolnej. Źródła, zakresy tematyczne, zasady PDF
Piotr Tomasik 159-182

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn teologicznomoralny PDF
Józef Zabielski (red.) 183-216
Biuletyn teologii laikatu PDF
Czesław Parzyszek (red.) 217-234
Zebranie plenarne Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, Rzym, 8-10 XI 2018 PDF
Andrzej F. Dziuba 235-241

Recenzje

PAPIEŻ BENEDYKT XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Adwent, red. ks. Andrzej Demitrów, „ORDO et PAX” Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2018, ss. 252. PDF
Waldemar Chrostowski 243-245
Paweł MILCAREK, Tomasz ROWIŃSKI, Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja?, Demart SA, Warszawa 2019, ss. 310. PDF
Waldemar Chrostowski 245-249
Ks. Paweł Stanisław GAŁUSZKA, Karol Wojtyła i „Humanae vitae”. Wkład arcybiskupa krakowskiego i grupy polskich teologów w encyklikę Pawła VI, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 521. PDF
Andrzej F. Dziuba 249-253
Bp Andrzej F. DZIUBA, Matka Boża z Damaszku, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2018, ss. 108. PDF
Władysław Wyszowadzki 254-257