Data publikacji : 2018-11-22

Nowe życie uczniów Jezusa w Ewangelii Jana

Dawid LedwońDział: Artykuły

Abstrakt

This short study of the narration and theology of the Fourth Gospel
focuses on the apparently absent, yet undeniably visible theme of the new
life of the disciples of Jesus, which He himself defines as the knowledge
of the Father and the Son (17,3). The various stages of the analysis of John’s
text are aimed at establishing the reasons, the time frame, the environment
of the addressees, and the nature of the change, which allows the life of
the disciples to be described as new. The study ends with a presentation
of the laws and the rules defining the meaning of the new life with a short
reference to the present times.

Słowa kluczowe

Ewangelia Jana ; uczniowie ; nowe życie ; wiara


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Ledwoń, D. (2018). Nowe życie uczniów Jezusa w Ewangelii Jana. Collectanea Theologica, 88(2), 5-16. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.01

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie