Data publikacji : 2019-06-28

Katecheza maryjna dzieci i młodzieży szkolnej. Źródła, zakresy tematyczne, zasady

Piotr TomasikDział: Artykuły

Abstrakt

The aim of the article is to show the main challenges facing Polish catechesis,
including religious education at school; these challenges relate to
the proper approach to the person of the Mother of God in the experience
and practice of Catholicism, to appreciate the element of evangelization
and identity in the preaching of faith. The author addresses the issue of the
relationship between three concepts as follows: catechesis, the school of
faith and the school of Mary described in the Bible and through Tradition.
Then, the proper approach to Mariology in the context of entire theology
it synthetically shown. The summary is a presentation of the mystery of
Mary as the content of catechesis and the formulation of postulates related
to Marian catechesis.

Słowa kluczowe

mariologia ; katecheza ; treść katechezy ; katecheza maryjna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Tomasik, P. (2019). Katecheza maryjna dzieci i młodzieży szkolnej. Źródła, zakresy tematyczne, zasady. Collectanea Theologica, 89(2), 159-182. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.2.05

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie