NUMER TEMATYCZNY FORUM PEDAGOGICZNEGO (1/2024)

2023-01-31

Religia, religijność i duchowość jako determinanty zdrowia w pedagogice społecznej

W naukowej perspektywie religia i religijność rozpatrywane są jako kluczowe determinanty zdrowia, a w ujęciu holistycznym komponent duchowy uznaje się za nierozerwalny wymiar dobrostanu człowieka. Z drugiej strony kontekst dążenia do samostanowienia, samorealizacji, czy wreszcie samotranscendencji w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych stanowi ważny przedmiot pedagogicznego dyskursu i praktycznego działania w ramach szeroko rozumianej edukacji i wsparcia religijno-duchowego.

W świetle powyższego chcielibyśmy zaprosić Państwa do podjęcia interdyscyplinarnych rozważań teoretycznych i empirycznych, które doprowadzą nas do lepszego poznania mechanizmów leżących u podłoża relacyjnego związku zasobów religijnych i zdrowia, a także przyczynią się do wypracowania pedagogicznych implikacji z eksplorowanych zależności.

Propozycja adresowana jest do przedstawicieli nauk społecznych, teologicznych, humanistycznych, nauk o zdrowiu oraz praktyków.

Materiały do tego numeru będą przyjmowane do 31 lipca 2023 roku.

Wielkość artykułu to maksymalnie 30 tys. znaków. Informacje dla Autorów znajdują się na stronie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/about/submissions.

Uwaga! Za publikację artykułu w Forum Pedagogicznym przysługuje 70 pkt MEiN w dyscyplinie pedagogika. Artykuły publikowane są w tzw. „otwartym dostępie”. Podstawą przyjęcia artykułu są pozytywne recenzje zewnętrzne zgodnie z przyjętą polityką wydawniczą. Planowo numer tematyczny ukaże się w pierwszym półroczu 2024 roku.

Autorów zainteresowanych publikacją prosimy o przesyłanie artykułów za pośrednictwem systemu: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/login.

W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zainteresowania publikacją artykułu w dziale tematycznym (prerejestrację) wraz z roboczym tytułem i listą autorów do dn. 28.02.2023 roku na adres: s.skalski-bednarz@uksw.edu.pl

 

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP