"Forum Pedagogiczne" ze 100 pkt. MEiN

2023-07-19

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 roku czasopismo "Forum Pedagogiczne" uzyskało 100 pkt. (pozycja 30079).
Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do tego sukcesu.

Redakcja "Forum Pedagogicznego"

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP