Czasowe wstrzymanie możliwości przesyłania nowych artykułów do Forum Pedagogicznego

2023-08-28

Informujemy, że z uwagi na dużą ilość artykułów zgłoszonych do "Forum Pedagogicznego" redakcja podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości przesyłania nowych tekstów przez platformę.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem artykułu do działu tematycznego 2/2024 prosimy o kontakt z Redaktorem tego działu dr. Kamilem Kurackim (k.kuracki@uksw.edu.pl).

Redakcja Forum Pedagogicznego

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP