Opublikowane: 2023-12-25

Jane Addams: A Social Scientist’s Experience in the Struggle for Peaceful Conflict Resolution —A Lesson for Contemporary Pedagogy

Agnieszka Naumiuk
Forum Pedagogiczne
Dział: Dział tematyczny
https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.05

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie edukacji dla pokoju w kontekście jednostkowych doświadczeń, na podstawie opisu życia i działalności amerykańskiej aktywistki Jane Addams, laureatki pokojowej nagrody Nobla z 1931 roku. Zarówno jej codzienna działalność która jest interpretowana jako stwarzanie pozytywnych kontekstów zapobiegania konfliktom zbrojnym, jak też późniejszy pacyfistyczny radykalizm, stanowią integralną postawę sprzeciwu wobec wojny jako rozwiązywania sporów, i traktowania wojny jako usprawiedliwiania obrony pokoju na świecie. Jej doświadczenia sprzed wieku stają się dla nas „lekcją” dla współczesności, iż edukowanie dla pokoju nie oznacza wymuszania deklaracji czy powielania stereotypów, a stanowi proces szczerej dyskusji oraz zachodzących przemian w dojrzewającej refleksyjności jednostek i grup nad wartościami tworzonymi w obrębie całej wspólnoty ludzkiej oraz nad rolą kobiet w tym dziele.

Słowa kluczowe:

Jane Addams, koncepcja „pozytywnego” pokoju, całożyciowe uczenie się, wartości demokracji

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Naumiuk, A. (2023). Jane Addams: A Social Scientist’s Experience in the Struggle for Peaceful Conflict Resolution —A Lesson for Contemporary Pedagogy . Forum Pedagogiczne, 13(2), 65–81. https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.05

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.