Opublikowane: 2023-12-25

Praca ludzka jako wartość moralna

Adam Solak1
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.22

Abstrakt

Współczesne wzmożone dyskursy naukowe dotyczące pracy ludzkiej nakreślają myślowe i praktyczne horyzonty w jej najważniejszych kwestiach jednostkowych, społecznych i międzynarodowych. To owe dyskursy naukowe, a przynajmniej dają przyczynek do porządkowania szeroko rozumianej struktury pracy ludzkiej i wypełniania ją twórczą treścią. Niniejszy artykuł daje impuls, by na nowo odczytać pracę jako wartość moralną. Wynika to z faktu, że praca jako wartość moralna w dyskursie teoretycznym wydaje się być traktowana jako zaniechana współcześnie kategoria pedagogiczna.

Słowa kluczowe:

praca ludzka, aksjologia, moralność, człowieczeństwo, wychowanie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Solak1, A. (2023). Praca ludzka jako wartość moralna. Forum Pedagogiczne, 13(2), 307–316. https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.22

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.