Opublikowane: 2017-04-04

Środowiskowe uwarunkowania przestępczości w brytyjskich badaniach kryminologicznych

Maciej Bernasiewicz
Forum Pedagogiczne
Dział: Dział tematyczny
https://doi.org/10.21697/fp.2017.1.03

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest teoria międzypokoleniowej transmisji zachowań przestępczych. Karalność ojców odniesiona została do karalności ich synów oraz do psychospołecznych czynników ryzyka. W drugiej części artykułu omówiono teorię SAT (sytuacyjna teoria działania), która wyjaśnia, w jaki sposób interakcje pomiędzy jednostką i jej środowiskiem wpływają na przestrzeganie bądź łamanie norm odnoszących się zachowania (zwłaszcza norm prawnych).

Słowa kluczowe:

przestępczość nieletnich, karalność ojców, psychospołeczne czynniki ryzyka, transmisja międzygeneracyjna, sytuacyjna teoria działania (SAT)

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Bernasiewicz, M. (2017). Środowiskowe uwarunkowania przestępczości w brytyjskich badaniach kryminologicznych. Forum Pedagogiczne, 7(1), 27–36. https://doi.org/10.21697/fp.2017.1.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.