Nr 1 (2017)

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Dariusz Stępkowski, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Anna Halina Fidelus 3-5

Dział tematyczny

Rola przekonań w teoriach kryminologicznych i praktyce resocjalizacyjnej PDF
Robert Opora 17-26
Środowiskowe uwarunkowania przestępczości w brytyjskich badaniach kryminologicznych PDF
Maciej Bernasiewicz 27-36
Praca ze skazanymi z perspektywy modelu społeczno-przestrzennego PDF
Anna Halina Fidelus 37-48
Generatywność i jej przejawy w readaptacji społecznej skazanych PDF
Krzysztof Biel 49-59
Socjodemograficzne zróżnicowanie preferencji aksjologicznych wychowanków placówek resocjalizacyjnych i uczniów szkół publicznych PDF
Hubert Kupiec 61-76
Poczucie moralności. Pięć kodów etycznych w percepcji wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych PDF
Karina Szafrańska 77-94
„Znaki więzi” i „znaki istnienia”. Narracje tożsamościowe członków gangów młodzieżowych w przestrzeniach miejskich. Perspektywa interpretatywna w Urban Studies na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej PDF
Małgorzata Michel 95-120
Między odrzuceniem a akceptacją – w stronę komunikacji inkluzyjnej PDF
Żaneta Tempczyk-Nagórka 121-136
Uwarunkowania rodzinne zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – analiza wybranych czynników PDF
Małgorzata Przybysz-Zaremba 137-148
Wybrane zagadnienia problematyki patologicznego hazardu w Polsce PDF
Iryna Kurlak 149-162

Artykuły i rozprawy

Pojęcie radykalności w myśli pedagogicznej Henry’ego A. Giroux PDF
Wojciech Kruszelnicki 163-184
Preferencje osób z dysfunkcją wzroku w zakresie korzystania z informacyjno-komunikacyjnych technologii wspomagających PDF
Emilia Śmiechowska-Petrovskij 185-196
Wizerunek społeczny macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością PDF
Magdalena Wałachowska 197-210
Idea wychowania do pokoju w programach pomocowych dzieciom w Afryce PDF
Zbigniew Babicki 211-226
Zawodowe uwarunkowania zadowolenia z pracy wśród nauczycieli PDF
Elżbieta Lisowska 227-244

Colloquia

Tradition of Innovation’: Roots and Topicality of the New Education in Portugal PDF (English)
Joaquim Pintassilgo 245-260
‘Epistemological Diversity’ in Education: Philosophical and Didactic Considerations PDF (English)
Kai Horsthemke 261-278

Debiuty

Oddziaływania kuratora sądowego wobec nieletnich niedostosowanych społecznie PDF
Aneta Gąsińska 279-290

Recenzje

Wprowadzenie do wartości nie tylko dla pedagogów [Recenzja: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (2016). Krystyna Chałas, Adam Maj, Marta Buk-Cegiełka, Beata Komorowska (red.). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, 1572 s.] PDF
Barbara Baraniak 291-292
Z badań polskiej historiografii edukacyjnej [Recenzja: Hanna Markiewiczowa (2016), Rzecz o Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 296 s.] PDF
Edyta Wolter 293-298
Edukacja wobec wyzwań globalizacji [Recenzja: Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej (2016). Babicki Zbigniew, Kuleta-Hulboj Magdalena (red.). Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 239 s.] PDF
Dominika Dzwonkowska 299-306

Kronika

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Sharing reflexive doctoral research practices for professionals (Cambridge/Wielka Brytania, 25 czerwca 2016 r.) PDF
Joanna Pękala 307-310
IX Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Herbart als akademischer Lehrer (Paryż/Francja, 27-28 marca 2017 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 311-315