Data publikacji : 2017-04-04

Uwarunkowania rodzinne zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – analiza wybranych czynników

Małgorzata Przybysz-ZarembaDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Tekst dotyczy uwarunkowań rodzinnych jako głównego źródła zachowań ryzykownych młodzieży. Na podstawie przeglądu (wybranych) badań dokonałam przeglądu najważniejszych czynników związanych z rodziną, mających wpływ na przejawy zachowań ryzykownych nieletnich. Były to m.in. czynniki ryzyka o charakterze patologicznym (problemy nadużywania alkoholu w rodzinie, narkotykowy, agresja, przemoc) oraz nieposiadające znamion patologii (migracja zarobkowa rodziców, niewłaściwa kontrola rodzicielska bądź jej brak). W podsumowaniu ogólnie odniosłam się również do innych czynników, które mogą wpływać na zachowania ryzykowne podejmowane przez młodzież). W części końcowej tekstu skonstruowałam pewne propozycje zaleceń, które mogą być przydatne w działaniach profilaktyczno-terapeutycznych związanych z zachowaniami problemowymi nieletnich.

Słowa kluczowe

zachowania ryzykowne (problemowe) ; rodzina ; wychowanie ; migracja zarobkowa ; problem nadużywania alkoholu ; kontrola rodzicielska


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie