Data publikacji : 2017-04-04

Tradition of Innovation’: Roots and Topicality of the New Education in Portugal

Joaquim PintassilgoDział: Colloquia

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu krytyczną refleksję nad drogą, jaką przebył ruch Nowego Wychowania w Portugalii z uwzględnieniem licznych korzeni i przemian, jakich on podlegał. Autor podejmuje próbę relatywizacji dychotomicznej retoryki leżącej u podstaw dyskursów Nowego Wychowania i usystematyzowania jego najważniejszych idei. Ostatnia część została poświęcona rozważaniom na temat spuścizny Nowego Wychowania. Rozpatrzono w niej te idee i przekonania, które stały się częścią tego, co można określić mianem „progresywnej tradycji edukacji”.

Słowa kluczowe

Nowe Wychowanie ; tradycja ; innowacja ; „tradycja innowacji”


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie