Data publikacji : 2017-04-04

Tradition of Innovation’: Roots and Topicality of the New Education in Portugal

Joaquim PintassilgoDział: Colloquia

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu krytyczną refleksję nad drogą, jaką przebył ruch Nowego Wychowania w Portugalii z uwzględnieniem licznych korzeni i przemian, jakich on podlegał. Autor podejmuje próbę relatywizacji dychotomicznej retoryki leżącej u podstaw dyskursów Nowego Wychowania i usystematyzowania jego najważniejszych idei. Ostatnia część została poświęcona rozważaniom na temat spuścizny Nowego Wychowania. Rozpatrzono w niej te idee i przekonania, które stały się częścią tego, co można określić mianem „progresywnej tradycji edukacji”.

Słowa kluczowe

Nowe Wychowanie ; tradycja ; innowacja ; „tradycja innowacji”


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Pintassilgo, J. (2017). Tradition of Innovation’: Roots and Topicality of the New Education in Portugal. Forum Pedagogiczne, 7(1), 245-260. https://doi.org/10.21697/fp.2017.1.17

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie