Opublikowane: 2023-12-25

Rozwój pojęcia kształtu ziemi u polskich uczniów w wieku od 10 do 15 lat

Jan Amos Jelinek
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.14

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki testu EARTH-2 przeprowadzonego w formie internetowej wśród 890 uczniów w wieku od 10 do 15 lat uczęszczających do klas IV – VIII szkoły podstawowej. Uczniów proszono o wskazanie prawidłowego symbolu graficznego przedstawiającego lokalizację ludzi, drzew i chmur, poruszanie się ludzi i przedmiotów na Ziemi a także zjawisko dnia i nocy w kontekście kształtu Ziemi. Badanie wykazało, że co trzeci badany (38%) niekonsekwentnie wskazuje kulistą Ziemię wyjaśniając lokalizację ludzi, drzew, chmur, sposób poruszania się ludzi i przedmiotów oraz wyjaśnia zjawisko dnia i nocy. Ponadto, co czwarty badany uczeń kończący szkołę podstawową (27%) okazał się mieć trudności w wyjaśnianiu podstawowych pojęć astronomicznych. Badania nie wykazały znaczących różnic w zakresie płci i miejsca zamieszkania.

Słowa kluczowe:

Astronomia, kształt Ziemi, lokalizacja ludzi, poruszanie się ludzi na Ziemi, miejsce zamieszkania, płeć, zjawisko dnia i nocy

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Jelinek, J. A. (2023). Rozwój pojęcia kształtu ziemi u polskich uczniów w wieku od 10 do 15 lat. Forum Pedagogiczne, 13(2), 193–206. https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.14

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.