Data publikacji : 2016-11-17

AKTUALIZACJA SYSTEMU PREWENCYJNEGO KSIĘDZA BOSKO – CZY JEST ONA POTRZEBNA?

JOZEF KUTARŇA SDBDział: Kronika

Abstrakt

Jednym z paradoksów naszych czasów jest fakt, że chociaż pedagogika jako nauka bardzo rozwinęła swój aparat naukowy, to jednak często pozostaje bezowocna. Ksiądz Bosko już ponad 150 lat temu stosował system wychowania formujący młodzież na „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”. Zadaniem wszystkich członków Rodziny Salezjańskiej jest aktualizacja jego systemu, aby odpowiadał potrzebom naszych czasów i przyczynił się do społecznej i edukacyjnej pracy z dzisiejszą młodzieżą. Zatem jak ko- rzystać z doświadczenia księdza Bosko i salezjanów w dzisiejszych warunkach?

Słowa kluczowe

prewencyjny system wychowania ; pedagogika dobroci ; uczciwy obywatel ; dobry chrześcijanin


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie