AKTUALIZACJA SYSTEMU PREWENCYJNEGO KSIĘDZA BOSKO – CZY JEST ONA POTRZEBNA?

JOZEF KUTARŇA SDB

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.14

Abstrakt


Jednym z paradoksów naszych czasów jest fakt, że chociaż pedagogika jako nauka bardzo rozwinęła swój aparat naukowy, to jednak często pozostaje bezowocna. Ksiądz Bosko już ponad 150 lat temu stosował system wychowania formujący młodzież na „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”. Zadaniem wszystkich członków Rodziny Salezjańskiej jest aktualizacja jego systemu, aby odpowiadał potrzebom naszych czasów i przyczynił się do społecznej i edukacyjnej pracy z dzisiejszą młodzieżą. Zatem jak ko- rzystać z doświadczenia księdza Bosko i salezjanów w dzisiejszych warunkach?


Słowa kluczowe


prewencyjny system wychowania; pedagogika dobroci; uczciwy obywatel; dobry chrześcijanin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Braido P. (1995). La prassi di don Bosco e il sistema preventivo. L’orizonte storico. W: Martinelli A., Cherubin G. (red.). Il sistema preventivo verso il terzo millen- nio: atti della XVIII Settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, Roma – Salesianum 26-29 gennaio 1995. Roma: Editrice S.D.B., s. 119-177.

Ceria E. (red). (1956). Epistolario di San Giovanni Bosco. T. II. Torino: SEI.

Chávez P.V. (2011). Przygotowanie do dwusetlecia urodzin Księdza Bosko. Salezjanie.pl, dostępny na: http://salezjanie.pl/czytelnia/przygotowanie-do-dwusetlecia-

-urodzin-ksiedza-bosko (otwarty 1.02.2011).

Chávez P.V. (2012). Wiązanka 2013. Salezjanie.pl, dostępny na: http://salezjanie.pl/ sites/default/files/pliki/czytelnia/7054/prezentacja_wiazanki_2013.pdf (otwarty 3.02.2011).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142