Nr 2 (2015)

Spis treści

Od redakcji

Od redakacji PDF
Dariusz Stępkowski, Emilia Śmiechowska-Petrovskij 11-14

Dział tematyczny

PEDAGOGIA OSOBY: UWARUNKOWANIA, TRUDNOŚCI, WYZWANIA PDF
WITOLD STARNAWSKI 15-26
ZAPOZNANE KWESTIE W TEORII PEDAGOGII OSOBY: CIELESNOŚĆ, PRZYGODNOŚĆ, PRZEBACZENIE PDF
JAROSŁAW HOROWSKI 27-39
PEDAGOGIA OSOBY WOBEC ZAGADNIENIA DUCHOWOŚCI PDF
MARIUSZ SZTABA 41-62
DZIAŁANIE CZŁOWIEKA JAKO KATEGORIA RÓŻNICUJĄCA I JEJ IMPLIKACJE DLA PEDAGOGII PDF
KATARZYNA SZYMALA 63-75
PERSONALISTYCZNA PERSPEKTYWA STAROŚCI I JEJ IMPLIKACJE DLA PEDAGOGII OSOBY PDF
KATARZYNA UZAR-SZCZEŚNIAK 77-93
OSOBA W UJĘCIU GABRIELA MARCELA JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI WYCHOWAWCZYCH PDF
JOLANTA KONKOWSKA 95-108

Artykuły i rozprawy

W POSZUKIWANIU METODY PRACY NAUCZYCIELA PDF
Lucyna Dziaczkowska 109-125
OBECNOŚĆ WARTOŚCI W SZWEDZKIM SYSTEMIE WYCHOWAWCZO-EDUK ACYJNYM PDF
JERZY KRÓL 127-135

Kronika

SYSTEM PREWENCYJNY W 200-LECIE URODZIN ŚW. JANA BOSKO: O POTRZEBIE REFLEKSJI WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ PDF
Stanisław Chrobak 137-144
MIEJSCE SYSTEMU WYCHOWANIA PREWENCYJNEGO WEDŁUG JANA BOSKO WE WSPÓŁCZESNEJ SYSTEMATYCE MYŚLI PEDAGOGICZNEJ PDF
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI 145-169
KSZTAŁTOWANIE SIĘ SYSTEMU PREWENCYJNEGO W OKRESIE DZIAŁALNOŚCI JANA BOSKO – KONTEKST SPOŁECZNY I POLITYCZNY PDF
JAN PISKUREWICZ 171-180
AKTUALIZACJA SYSTEMU PREWENCYJNEGO KSIĘDZA BOSKO – CZY JEST ONA POTRZEBNA? PDF
JOZEF KUTARŇA SDB 181-186
SALEZJANIE W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY WYCHOWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE PDF
TADEUSZ ROZMUS 187-195
SYSTEM PREWENCYJNY W PRACY EDUKACYJNO- -WYCHOWAWCZEJ NA SŁOWACJI: DZIŚ I JUTRO PDF
PETER MLYNARČÍK 197-209
SALEZJANIE W POSZUKIWANIU ODPOWIEDZI NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W POLSCE PDF
KAZIMIERZ MISIASZEK 211-221
SZKOŁY SALEZJAŃSKIE PDF
PIOTR LOREK SDB 223-228
SALEZJAŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY PDF
PRZEMYSŁAW KAWECKI SDB 229-234
SALEZJANIE A MEDIA PDF
WOJCIECH KUŁAK SDB 235-238
DZIAŁALNOŚĆ SALEZJAŃSKICH WSPÓLNOT EWANGELIZACYJNYCH JAKO PRZYKŁAD RUCHU EWANGELIZACYJNEGO INSPIROWANEGO PEDAGOGIKĄ SALEZJAŃSKĄ PDF
MICHAŁ MEJER SDB 239-244

Colloquia

METODA TUTORINGU JAKO INNOWACJA W PRACY REHABILITACYJNEJ PDF (English)
ANNA FIDELUS 245-252
TRUDNOŚCI W ADAPTACJI SPOŁECZNEJ DZIECKA W PRZEDSZKOLU: BADANIE CZYNNIKÓW PDF (English)
IRINE GERSAMIA, NATELA IMEDADZE 253-263

Debiuty

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MODELU ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO PDF
EWA OLESZCZAK 265-277
DZIADKOWIE W WYCHOWANIU WNUKÓW NA PODSTAWIE OPINII OSÓB MŁODYCH I STARSZYCH PDF
MAGDALENA PIEŃKOS 279-289

Recenzje

MARIUSZ CICHOSZ, PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. ZARYS PROBLEMATYKI, OFICYNA WYDAWNICZA „IMPULS”, KRAKÓW 2014, SS. 207. PDF
BEATA KRAJEWSKA 291-293
OD STEREOTYPU DO WYKLUCZENIA, RED. ANNA FIDELUS, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA 2014, SS. 227. PDF
MAŁGORZATA MRÓZ 295-298
KRYSTYNA DURAJ-NOWAKOWA, PISARSTWO NAUKOWE. MIĘDZY RZEMIOSŁEM A SZTUKĄ, OFICYNA WYDAWNICZA „HUMANITAS”, SOSNOWIEC 2015, SS. 356. PDF
ANETA ROGALSKA-MARASIŃSKA 299-303
BARBARA MAŁGORZATA KAŁDON, PRZEMOC WOBEC DZIECKA W RODZINIE. STUDIUM EMPIRYCZNE Z ZAKRESU KRYMINOLOGII I PRAWA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA 2014, SS. 280. PDF
EDYTA WOLTER 305-308

Sprawozdania

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „EUROMIGRACJE – MITY, PÓŁPRAWDY, PRAWDY” (WARSZAWA, 2 GRUDNIA 2014 R.) PDF
ALEKSANDRA SPIŻARNA 309-311
II MIĘDZYNARODOWE LĄDZKIE SYMPOZJUM PEDAGOGICZNE „DUCHOWOŚĆ W PEDAGOGICE – PEDAGOGIKA DUCHOWOŚCI” (LĄD NAD WARTĄ, 25 KWIETNIA 2015 R.) PDF
PIOTR SZLUFIK 313-315
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „WSPARCIE I SAMOŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA W RESOCJALIZACJI INKLUZYJNEJ. OSOBA, WSPÓLNOTA, KULTURA” (WARSZAWA, 22 MAJA 2015 R.) PDF
EWELINA LIGĘZA 317-319
WYKŁAD OTWARTY PROF. DR. DAVIDA WHITEBREADA (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) PT. „ZABAWA I UCZENIE SIĘ DZIECI A WIEK ROZPOCZYNANIA EDUKACJI SZKOLNEJ – FAKTY I MITY” (WARSZAWA, 8 CZERWCA 2015 R.) PDF
EWA KULAWSKA 321-323
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „HIGHER EDUCATION ADVANCES (HEAD’15)” (WALENCJA, 24-26 CZERWCA 2015 R.) PDF
ALEKSANDRA KULPA-PUCZYŃSKA 325-326
KONFERENCJA NAUKOWA „OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ. DWA ŚWIATY – JEDNOŚĆ W PRAKTYCE EDUKACYJNO-REHABILITACYJNEJ, ZAWODOWEJ I TWÓRCZEJ” (WARSZAWA, 19-20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.) PDF
EMILIA MIECHOWSKA-PETROVSKIJ 327-330