DZIAŁALNOŚĆ SALEZJAŃSKICH WSPÓLNOT EWANGELIZACYJNYCH JAKO PRZYKŁAD RUCHU EWANGELIZACYJNEGO INSPIROWANEGO PEDAGOGIKĄ SALEZJAŃSKĄ

MICHAŁ MEJER SDB

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.21

Abstrakt


Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne są przykładem polskiego ruchu w ramach szeroko pojętej Nowej Ewangelizacji. Łączą w sobie współczesne wyzwania, przed którymi staje Kościół, oraz tradycję pedagogiki salezjańskiej z jej charakterystycznymi elementami. Krótkie przedstawienie SWE pokazuje ich specyficzną metodę i aktualność dla dzisiejszego Kościoła w Polsce.

Słowa kluczowe


Nowa Ewangelizacja; pedagogika salezjańska; Pustynia Miast; salezjanie; Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne; Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II (1990). Encyklika Redemptoris missio.

Lumen Gentium (1964). Sobór Watykański II.

Presnal D., Wąsowicz J., Gliściński J. (2000). Pustynia Miast. Salezjański Ruch Ewangelizacyjny. Ląd n. Wartą: Biblioteka Biuletynu SWE.

Statut Stowarzyszenia Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej i Pustyni Miast „SWE Czas Łaski”.

Wąsowicz J. (2002). Dziesięć lat w służbie Nowej Ewangelizacji. Bibliografia Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych 1991-2001. Ląd n. Wartą: Biblioteka Biuletynu SWE.

Zgłoszone środowiska Nowej Ewangelizacji, dostępny na: http://nowaewangelizacja. org/spolecznosc/wykaz/ (otwarty 14.04.2015).

Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II (2015). Komunikat CBOS, nr 26. Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142