AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MODELU ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

EWA OLESZCZAK

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.09

Abstrakt


Osoby niepełnosprawne tworzą obecnie w Polsce dość dużą grupę społeczną. Jednym z jej głównych problemów jest zatrudnienie. Oczywiście nie można zastosować tej idei wobec wszystkich osób niepełnosprawnych, jednakże propozycja elastycznego, a zarazem bezpiecznego rynku pracy może znaleźć wśród nich liczną rzeszę zwolenni- ków. Podjęcie tego tematu jest istotne, gdyż dotychczasowe warunki ekonomiczne osób niepełnosprawnych świadczą o ubóstwie, co niewątpliwie wpływa na nie negatywnie. Efektem takiego stanu rzeczy jest konieczność szukania nowych rozwiązań. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez model zatrudnienia wspomaganego jest skuteczna dla licznej grupy takich osób.


Słowa kluczowe


niepełnosprawność; zatrudnienie wspomagane; trener pracy; otwarty rynek pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barnes C., Mercer G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Chłoń-Domińczak A., Poznańska D. (2007). Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Proponowane działania w Polsce. Budapeszt: Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Hamond B., Haccou R. (2007). Zdobywanie i ewaluacja kompetencji społecznych. Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

Parmenter T. (2011). Promowanie możliwości szkolenia i zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną – doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006, nr 94, poz. 651).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776).

Zaorska M. (2002). Głuchoniewidomi w Polsce, specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142