Data publikacji : 2016-11-17

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MODELU ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

EWA OLESZCZAKDział: Debiuty

Abstrakt

Osoby niepełnosprawne tworzą obecnie w Polsce dość dużą grupę społeczną. Jednym z jej głównych problemów jest zatrudnienie. Oczywiście nie można zastosować tej idei wobec wszystkich osób niepełnosprawnych, jednakże propozycja elastycznego, a zarazem bezpiecznego rynku pracy może znaleźć wśród nich liczną rzeszę zwolenni- ków. Podjęcie tego tematu jest istotne, gdyż dotychczasowe warunki ekonomiczne osób niepełnosprawnych świadczą o ubóstwie, co niewątpliwie wpływa na nie negatywnie. Efektem takiego stanu rzeczy jest konieczność szukania nowych rozwiązań. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez model zatrudnienia wspomaganego jest skuteczna dla licznej grupy takich osób.

Słowa kluczowe

niepełnosprawność ; zatrudnienie wspomagane ; trener pracy ; otwarty rynek pracy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie