Data publikacji : 2018-10-06

Źródła relacji ojca z dzieckiem w środowisku wiejskim. Komunikat z badań

Łukasz BartosiakDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Artykuł stanowi część projektu badawczego pt. Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim. Poświęcony jest wąskiemu obszarowi projektu dotyczącemu źródeł warunkujących rodzaj relacji ojca z dzieckiem. Jakościowa analiza zebranego materiału badawczego, którą poprzedza teoretyczne wprowadzenie, dostarcza aktualnej wiedzy dotyczącej roli rodziny pochodzenia ojca oraz jego najbliższego otoczenia (koleżanki, koledzy, krewni) w pełnieniu własnego rodzicielstwa. Na jej podstawie wyodrębnione zostały trzy wizerunki rodzin, z których pochodzą badani mężczyźni oraz odpowiadające im zachowania i postępowania ojców wobec dzieci i pozostałych członków rodziny. Wyniki badań pokazują również, że rozmówcy w zdecydowanej większości nie posługują się wzorami zachowań ojcowskich obecnych w ich najbliższym środowisku życia.

Słowa kluczowe

ojciec ; dziecko ; rodzina ; opieka ; wychowanie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie