W KRĘGU WSPÓŁCZESNEGO ETOSU WYCHOWAWCY

Bartosz Mitkiewicz

Abstrakt


Pojęcie wychowania nie jest terminem jednoznacznym. W swej strukturze zawiera proces wychowawczy, bądź rezultat tego działania. Zawsze jest jednak działaniem zawierającym się w schemacie pytań: kto?, co?, jak?, po co? w imię czego? Odnalezienie odpowiedzi na te pytanie po¬zwoli odnaleźć, drogę którą pomoże współczesnym pedagogom dokonać powrotu do świata fundamentalnych wartości, uzasadniających sens relacji wychowawczych oraz wyboru wizji wychowywanego człowieka.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartkowiak Z., Kowaluk M., Samujło M., Nauczyciel kompetentny, teraźniejszość i przyszłość, Lublin 2007.

Brzezinka W., Wychowanie i pedagogika, W dobie przemian kulturowych, Kraków 2005.

Brzezinka W., Wychowywać dzisiaj, zarys problematyki, Kraków 2007.

Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń 1997.

Denek K., Ku dobrej edukacji. Wszystko o wychowaniu. Nauczyciel, czy wychowawca, Toruń-Leszno 2005.

Dudzikowa H., Czerepaniak-Walczak M., Wychowanie: Pojęcia – Procesy – Konteksty, Gdańsk 2007.

Gospodarek T., Jasiński Z., Edukacja w procesie przemian cywilizacyjnych i kulturowych, Opole 1993.

Horny G., Hall E., Hall C., Nauczyciel wychowawca, Gdańsk 2005.

Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Kraków 2005.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007.

Okoń W., Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2004.

Okoń W., Osobowość nauczyciela, Warszawa 1962.

Okoń W., Wizerunki sławnych polskich pedagogów, Warszawa 2000.

Pachociński R., Oświata XXI wieku, Kierunki przeobrażeń, Warszawa 1999.

Pilch T. (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 3, Warszawa 2005.

Pomykało W., Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993.

Solak A., Człowiek i jego wychowywanie. Zagadnienia wybrane, Tarnów 2004.

Speck O, Trudności wychowawcze, być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańsk 2007.

Starnawski W., Prawda podstawą wspólnoty, wychowawcza rola prawdy według Karola Wojtyły, Warszawa 2005.

Wilk J., Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, Materiały z sympozjum z okazji 100-lecia pracy salezjanów w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski 16-17.04.1998, Lublin 1998.

Wołoszyn S.(red), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Myśl pedagogiczna w XX wieku, t.3, Kielce 1998.

Wołoszyn S., Janusz Korczak, Warszawa 1982.

Banach Cz., Wartości w systemie edukacji, [na:] http://www. wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt7/banach7.html, z dn. 23.10.2008.

Malinowski J. A., Nauczyciel jako dobry wychowawca, Wychowanie szkolne a reforma sytemu edukacji, [na:] http://www.szkolna.pl/akapit/nauczyciel.html, z dn.19.10.2008.

Salamucha A., Definicje wychowania w literaturze pedagogicznej, [na:] http://www.kul.lublin.pl/art_3322.html, z dn.23.10.2008.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty, [na:] http://www.menis.pl/prawo_oswiatowe.html z dn. 30.10.2008 r.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142