Data publikacji : 2016-11-12

MYŚLENIE PRAKSEOLOGICZNE STEFANA WYSZYŃSKIEGO I JEGO IMPLIKACJE PEDAGOGICZNE

Bartosz MitkiewiczDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Duszpasterski i naukowy dorobek Stefana Wyszyńskiego pozostaje wciąż nieodkryty. W tym artykule sięgam po pojęcie praxis, które jest obecne w wielu tekstach Prymasa Tysiąclecia i z jego pomocą rekonstruuję koncepcję myślenia krytycznego z pozycji chrześcijańskiej. Moje rozważania prezentuję w czterech punkach. W pierwszym opisuję stan współczesnego człowieka za pomocą dwóch par wyrażeń przeciwstawnych: atrofia myślenia versus entropia działania oraz apateizm versus indyferencja. Przez ich skrzyżowanie powstaje punkt oznaczający postulowane przez Wyszyńskiego (pozytywne) „zatrzymanie w myśleniu”. Drugi punkt poświęcony jest rekonstrukcji pojęcia praxis w oparciu o wybrane teksty Wyszyńskiego. Na tej podstawie w trzecim punkcie ukazuję jego pojmowanie myślenia krytycznego. Polega ono na zmianie punktu widzenia albo gotowości do wysłuchania i zrozumienia partnera dialogu. W ostatnim, czwartym punkcie wyciągam dwie pedagogiczne konkluzje przeprowadzonych przeze mnie analiz.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie