Opublikowane: 2016-11-12

NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ JAKO SPOSÓB ŻYCIA

Pádraig Hogan
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.02

Abstrakt

11.Streszczenie w języku polskimW tym artykule próbujemy ukazać, w jaki sposób należy rozumieć nauczanie i uczenie się – nie jako przedsięwzięcie narzucone z góry wolą władzy czy grupy, lecz jako sposób życia posiadający własną integralność, wypływający z wewnętrznej motywacji. Artykuł ma na celu przedstawienie takiego podejścia do praktyki i myśli wychowawczej, które w kluczowych punktach różni się od koncepcji Alasdair’a MacIntyre’a, choć równocześnie zawiera ważne podobieństwa. W dużej mierze zapomniany współcześnie Sokrates z Aten jest autorem oryginalnych inspiracji, ważnych dla rozumienia istoty wychowania, które będą przedmiotem analiz na początku tego artykułu. Następnie omawiamy niektóre wpływowe negacje tego rozumienia (nowoczesne i ponowoczesne). Z owych badań nad nauczaniem i uczeniem się jako szczególnym rodzajem relacji wynika konkluzja, w której naszkicowane zostają pokrótce pewne cnoty, konstytuujące ten sposób życia w jego bardziej aktywnych i bardziej refleksyjnych aspektach.

Słowa kluczowe:

pedeutologia, filozofia edukacji, liberalizm

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Hogan, P. (2016). NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ JAKO SPOSÓB ŻYCIA. Forum Pedagogiczne, 2(2), 15–40. https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.