Nr 2 (2012)

Spis treści

Od redakcji

Od redakacji PDF
Dariusz Stępkowski 11-14

Artykuły i rozprawy

NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ JAKO SPOSÓB ŻYCIA PDF
Pádraig Hogan 15-40
WYCHOWANIE DO ODWAGI – ODWAGA DO WYCHOWANIA PDF
Naděžda Pelcová 41-54
RELIGIJNOŚĆ JAKO NIEZBYWALNY SKŁADNIK JAPOŃSKIEJ KONCEPCJI KSZTAŁCENIA (CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA) PDF
Toshiko Ito 55-77
JAKOŚĆ PRACY W EDUKACJI I JEJ EFEKTY. IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE Z ARYSTOTELESOWSKICH KATEGORII PRAXIS I POIESIS PDF
Dariusz Grządziel 79-101
TEORIA WYCHOWANIA MORALNEGO A FILOZOFICZNA KONCEPCJA SUMIENIA: TOMASZ Z AKWINU – MAX SCHELER – JURGEN HABERMAS PDF
Jarosław Horowski 103-121

Colloquia

WYCHOWANIE WIELOKULTUROWE – PROBLEMY I PERSPEKTYWY PDF
Svitlana Arkhipova, Galina Majboroda 123-134
NAUCZANIE SZKOLNE MIĘDZY KSZTAŁCENIEM OGÓLNYM A SPECJALIZOWANIEM PDF (Deutsch)
Dietrich Benner, Alexander von Oettingen 135-163

Debiuty

RECEPCJA PEDAGOGIKI HERBARTA NA WĘGRZECH W ŚWIETLE PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH PDF
Zsanett Ágnes Bicsák 165-188
HIPERTEKST – RÓŻNORODNOŚĆ ROZUMIENIA POJĘCIA PDF
Jacek Zdzieborski 189-208
WYCHOWANIE PAJDOCENTRYCZNE A REALIZACJA RÓL SPOŁECZNYCH PDF
Marcin Choczyński 209-238
WYCHOWANIE RELIGIJNE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH PDF
Patrycja Brejniak 239-254

Recenzje

ANDRZEJ RYK, W POSZUKIWANIU PEDAGOGICZNEGO ARCHE. ZARYS SYSTEMÓW PEDAGOGICZNYCH, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, KRAKÓW 2012, SS. 333 PDF
Sebastian Taboł 255-258
WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE W SYSTEMACH POLITYCZNYCH, RED. E. ANHALT, D. STĘPKOWSKI, SERIA EDUCATIO, T. 14, WYDAWNICTWO SALEZJAŃSKIE, WARSZAWA 2012, SS. 294 PDF
Edyta Wolter 259-263
BRONISŁAW URBAN, AGRESJA MŁODZIEŻY I ODRZUCENIE RÓWIEŚNICZE, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, WARSZAWA 2012, SS. 199 PDF
Beata Krajewska 265-270

Sprawozdania

WYKŁAD OTWARTY TOSHIKO ITO PT. RELIGIJNOŚĆ JAKO NIEZBYWALNY SKŁADNIK JAPOŃSKIEJ KONCEPCJI KSZTAŁCENIA – CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA (Warszawa, 8 listopada 2011 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 271-273
SYMPOZJUM NAUKOWE WEB 2.0 EDUCAZIONE COMUNICAZIONE 2012 (Rzym, 20-21 kwietnia 2012 r.) PDF
Jacek Zdzieborski 275-279
Wykład otwarty Naděždy Pelcovej pt. Wychowanie do odwagi – odwaga do wychowania (Warszawa, 12 czerwca 2012 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 281-283
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PEDAGOGIKA DZIECKA. PERSPEKTYWY TEORETYCZNE A PRAKTYKA (Zielona Góra, 21-22 listopada 2012 r.) PDF
Ewa Kulawska 285-289
SYMPOZJUM NAUKOWE AKTUALNOŚĆ IDEI JANUSZA KORCZAKA WE WSPÓŁCZESNEJ TEORII I PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ (Warszawa, 6 grudnia 2012 r.) PDF
Aneta Domżalska 291-293