Data publikacji : 2020-01-16

Pre-service teachers’ Perceived Concerns and Benefits during Practicum

Dział: Colloquia

Abstrakt

Głównym celem badania były korzyści, jakie odnoszą praktykanci (n: 122) z praktyk nauczycielskich. Do analizy dokumentów wykorzystano dane z portfolio praktykantów, składających się z formularzy samooceny, cotygodniowych wpisów do dziennika praktyk i raporty podsumowujące ich doświadczenia w nauczaniu. Wyniki wskazują, że a) praktyka nauczycielska jest punktem zwrotnym dla przyszłych nauczycieli, b) większą korzyść przyniosła sama strona praktyczna, a nie wsparcie nauczycieli koordynujących, c) wybór nauczycieli koordynujących nie został przeprowadzony skutecznie, d) nauczyciele koordynujący stosowali konwencjonalne metody, e) im bardziej praktyczne są zajęcia uniwersyteckie, tym mniej problemów napotykają praktykanci.

Słowa kluczowe

praktykanci; praktyki; korzyści z praktyk; trudności na praktykach; kształcenie nauczycieli


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie