Data publikacji : 2016-11-13

Sytuacja zawodowa i edukacyjna emigrantów polskich

Grzegorz SaneckiDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Opracowanie stanowi próbę zweryfikowania funkcjonujących powszechnie przekonań na temat współczesnej emigracji Polaków. Na podstawie uzyskanych wyników badań autor koncentruje się na określeniu rzeczywistej sytuacji zawodowej i edukacyjnej osób migrujących i konfrontuje je z opiniami na ten temat, jakie często są lansowane przez media lub inne ośrodki opiniotwórcze. Okazuje się, że obraz polskiej emigracji nie jest jednorodny, a funkcjonowanie naszych rodaków na obczyźnie uwarunkowane jest wieloma czynnikami, występującymi w różnych konfiguracjach.

Słowa kluczowe

emigracja ; sytuacja zawodowa ; sytuacja edukacyjna ; plany emigracyjne ; motywy emigracji


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sanecki, G. (2016). Sytuacja zawodowa i edukacyjna emigrantów polskich. Forum Pedagogiczne, 3(2), 65-89. https://doi.org/10.21697/fp.2013.2.04

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie