Sytuacja zawodowa i edukacyjna emigrantów polskich

Grzegorz Sanecki

Abstrakt


Opracowanie stanowi próbę zweryfikowania funkcjonujących powszechnie przekonań na temat współczesnej emigracji Polaków. Na podstawie uzyskanych wyników badań autor koncentruje się na określeniu rzeczywistej sytuacji zawodowej i edukacyjnej osób migrujących i konfrontuje je z opiniami na ten temat, jakie często są lansowane przez media lub inne ośrodki opiniotwórcze. Okazuje się, że obraz polskiej emigracji nie jest jednorodny, a funkcjonowanie naszych rodaków na obczyźnie uwarunkowane jest wieloma czynnikami, występującymi w różnych konfiguracjach.

Słowa kluczowe


emigracja, sytuacja zawodowa, sytuacja edukacyjna, plany emigracyjne, motywy emigracji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baraniak B., Emigracja Polaków - jej rodowód i współczesny charakter, [w:] Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji, red. R. Bera, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Bera R., Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Rajkiewicz A., Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych, [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Kozak S., Patologia euro sieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010.

Sanecki G., Emigracja zarobkowa młodych Polaków – konteksty edukacyjne, [w:] Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń, red. M. Pakuła, A. Dudak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Dębowska O., Migracja-wyniki aktualnych badań i analiz. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2007.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142