Nr 2 (2013)

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Dariusz Stępkowski 11-14

Artykuły i rozprawy

Janusz Korczak i polskie radio PDF
Ann Bystrzycka 15-39
Wybrane paradoksy pedagogiki chrześcijańskiej podstawą jej tożsamości PDF
Alina Rynio 40-64
Sytuacja zawodowa i edukacyjna emigrantów polskich PDF
Grzegorz Sanecki 65-89
Programy telewizyjne o tematyce religijnej w recepcji dzieci i młodzieży PDF
Beata Krajewska 91-111

Colloquia

Problemy społeczno-psychologicznego wspomagania procesu uczenia się studentów z wadami wzroku na Ukrainie PDF (Русский)
Евгений Анатольевич Клопота 113-126

Debiuty

Sytuacja byłych skazanych na rynku pracy PDF
Aneta Domżalska 127-148

Kronika

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Człowiek w pedagogice pracy (Warszawa, 12-13 listopada 2012 r.) PDF
Paulina Pakuła 165-170
Wkład Profesora Tadeusza W. Nowackiego w rozwój środowiska pedagogów pracy i andragogów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie PDF
Grzegorz Sanecki 171-181

Recenzje

Zygmunt Bauman, O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, tłum. P. Poniatowska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, ss. 152 PDF
Sebastian Taboł 149-154
Człowiek w pedagogice pracy, red. B. Baraniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 395. PDF
Monika Rusin 155-164

Sprawozdania

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Edukacja w Polsce: diagnoza, modele, prognozy (Warszawa, 23 stycznia 2013 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 183-188
Wykład otwarty Marzeny Bubak pt. Grupa terapeutyczna w działaniu (Warszawa, 16 lutego 2013 r.) PDF
Barbara Maciejewska 189-191
VII międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Einheimische Begriffe" und Disziplinentwicklung (Essen, 20-22 marca 2013 r.)
Dariusz Stępkowski 193-198
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Jak pomagać osobom starym. Strategie radzenia sobie z problemami starości, opieka paliatywna, ryzyka, trudne zachowania (Warszawa, 14 marca 2013 r.) PDF
Barbara Maciejewska 199-200