Data publikacji : 2016-11-13

Znaczenie religii w wychowaniu do autonomii. Religia i jej nauczanie w Finlandii z punktu widzenia kształtowania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego

Erkki NevanperäDział: Colloquia

Abstrakt

W prezentowanym artykule nakreślono szeroką wizję znaczenia religii w życiu współczesnej Europy. Na początku autor naszkicował sytuację prawną i społeczno-polityczną, w której należy rozpatrywać pozycję różnych religii i wyznań chrześcijańskich występujących w Finlandii. Następnie omówił zasady organizacji nauczania religii w fińskim systemie oświatowym. Po tym zaprezentował katalog wartości demokratycznych, do których przestrzegania zobligowane są zarówno wspólnoty religijne, jak i szkolne nauczanie religii. W tej części artykułu szczególnym punktem odniesienia jest Kościół ewangelicko-luterański. Następnie przedmiotem rozważań autora jest wpływ religii na nastawienie do przedsiębiorczości. Ostatnia część poświęcona jest rozważaniom na temat zależności między sytuacją religijną w Unii Europejskiej a kryzysem (nie tylko gospodarczym), w jakim się znajduje. Według autora zachowanie pokoju religijnego jest koniecznym warunkiem rozwoju zjednoczonej Europy i wyrównywania dysproporcji, jakie w niej istnieją.

Słowa kluczowe

Finlandia ; wartości ; religia ; nauczanie religii ; wolność religijna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie