Nr 1 (2014)

Spis treści

Od redakcji

Od redakacji PDF
Dariusz Stępkowski 11-13

Artykuły i rozprawy

Nowa koncepcja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami PDF
Andrzej Twardowski 15-33
Idea interdyscyplinarności i interdyscyplinarna natura wiedzy pedagogicznej PDF
Jarosław Gara 35-54
Miejsce chrześcijaństwa w szwedzkiej szkole podstawowej. Zarys historyczny i współczesny dyskurs społeczny PDF
Ewa Teodorowicz-Hellman 55-72
Wychowanie jako sztuka poruszania się w życiu PDF
Naděžda Pelcová 73-86
Kompetencja religijna jako element kształcenia publicznego (wyniki badań empirycznych) PDF
Joachim Willems, Rolf Schieder, Henning Schluss, Dietrich Benner 87-122
Kompetencje zawodowe ukraińskich nauczycieli w świetle literatury pedagogicznej drugiej połowy XIX i początku XX wieku PDF
Natalya Yelagina 123-133
Moskiewska Akademia Duchowna a wydarzenia rewolucyjne 1905-1917 PDF
Kamila Pawełczyk-Dura 135-153
Herbarta afirmacja codzienności PDF
Dariusz Stępkowski 155-169
O wiedzy filozoficznej i studiowaniu filozofii PDF
Johann Friedrich Herbart 171-180
Pierwszy problematyczny zarys teorii wiedzy PDF
Johann Friedrich Herbart 181-188

Colloquia

Znaczenie religii w wychowaniu do autonomii. Religia i jej nauczanie w Finlandii z punktu widzenia kształtowania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego PDF
Erkki Nevanperä 189-208
Solidarność jako cnota moralna. Postawy i zasady życia w myśli Jana Pawła II z perspektywy pedagogicznej PDF (English)
Natialia Maria Ruman 209-228
Katolickie seminaria duchowne w Chinach PDF (English)
Buke Francis Fang 229-241

Debiuty

Sposoby skutecznej komunikacji nauczyciela z uczniem PDF
Małgorzata Gołębiowska 243-253

Kronika

SPOTKANIE ZESPOŁU TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Warszawa, 4 listopada 2013 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 285-287
SPOTKANIE WARSZAWSKIEGO SEMINARIUM PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH (Warszawa, 28 lutego 2014) PDF
Zbigniew Babicki 289-290
WYKŁAD OTWARTY BOGUSŁAWA ŚLIWERSKIEGO PT. (BEZ-) KRYTYCZNIE O MIĘDZYNARODOWYCH BADANIACH PISA (Warszawa, 28 lutego 2014) PDF
Beata Krajewska 291-292

Recenzje

S.M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wyd. KUL, Lublin 2013, ss. 450 PDF
Stanisław Chrobak 255-257
Mikołaj Krasnodębski, Integralna antropologia wychowania. Filozofia wychowująca tomizmu konsekwentnego, Białystok 2013, ss. 210 PDF
Sebastian Taboł 259-263
K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” – WAM, Kraków 2011, ss. 250 PDF
Edyta Wolter 265-269
U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 292 PDF
Sabina Lucyna Zalewska 271-273
Danuta Lalak, Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2010, ss. 401 PDF
Joanna Pękala 275-278
M. Pellerey, D. Grządziel, Educare. Per una pedagogia intesa come scienza pratico-progettuale, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2011, ss. 359 PDF
Michał Mejer 279-283