Data publikacji : 2016-11-16

Udział polskich Kościołów ewangelikalnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Karolina CzechDział: Colloquia

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania dotyczące roli Kościołów i religii w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przybliżając czytelnikowi szczególny nurt w historii chrześcijaństwa, jakim jest nurt ewangelikalny oraz powstałe na jego gruncie Kościoły i wspólnoty wyznaniowe. Autorka skupia się przede wszystkim na Polsce ukazując, że wiara i przynależność do Kościoła jest dla Polaków wciąż sprawą nader istotną. W artykule zaprezentowane zostały dwa przykładowe Kościoły nurtu ewangelikalnego: Kościół Zielonoświątkowy i Kościół Chrześcijan Baptystów. Podkreślono ich zainteresowanie wspólnym dobrem, zaangażowanie społeczne, jak również wysiłek wkładany w wychowanie dzieci na odpowiedzialnych obywateli.

Słowa kluczowe

Kościół ; religia ; chrześcijaństwo ; Kościoły ewangelikalne ; społeczeństwo obywatelskie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie