Udział polskich Kościołów ewangelikalnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Karolina Czech

Abstrakt


Artykuł zawiera rozważania dotyczące roli Kościołów i religii w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przybliżając czytelnikowi szczególny nurt w historii chrześcijaństwa, jakim jest nurt ewangelikalny oraz powstałe na jego gruncie Kościoły i wspólnoty wyznaniowe. Autorka skupia się przede wszystkim na Polsce ukazując, że wiara i przynależność do Kościoła jest dla Polaków wciąż sprawą nader istotną. W artykule zaprezentowane zostały dwa przykładowe Kościoły nurtu ewangelikalnego: Kościół Zielonoświątkowy i Kościół Chrześcijan Baptystów. Podkreślono ich zainteresowanie wspólnym dobrem, zaangażowanie społeczne, jak również wysiłek wkładany w wychowanie dzieci na odpowiedzialnych obywateli.

Słowa kluczowe


Kościół, religia, chrześcijaństwo, Kościoły ewangelikalne, społeczeństwo obywatelskie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Boguszewski R. (2010). Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków, available from: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_099_10.PDF (accessed: 14.01.2015).

Bubik P., Michnik A., Śliż J., Wigłasz Cz. (eds.). (2010). 100-lecie Związku Stanowczych Chrześcijan. Cieszyn: Wydawnictwo Arka.

Darendorf R. (1994). Zagrożone społeczeństwo obywatelskie. In: Król M.,Smolar A. (eds.). Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Geremek B. (1994). Społeczeństwo obywatelskie i współczesność. In: Król M.,Smolar A. (eds.). Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Wydawnictwo Znak.

‘Gazeta Wyborcza’ (2006), no. 122, p. 8.

Kamiński M. (2012). Kościół Zielonoświątkowy w Polsce w latach 1988 – 2008. Warszawa: Wydawnictwo Arka.

Karaś P. (2013). Działalność socjalna kościołów ewangelikalnych w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie.

Kłos J. (2004). Liberalizm i chrześcijaństwo – dwa spojrzenia na wolność. In: Kaute W. (ed.). Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kuczur T. (2008). Ethnos i polities. Naród a społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Europie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kwiecień M. (2003). Niewiedza musi znikać. ‘Chrześcijanin’, no. 7-8, p. 17.

Mariański J. (2003). Kościół katolicki a rozwój społeczeństwa obywatelskiego. ‘Rocznik Lubuski’ vol. XXIX, part 1, p. 115.

McCoy A. (2007). Przewodnik dla inteligentnych. Etyka chrześcijańska. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów ‘W drodze’.

Miszalska A. (2000). Sytuacja demokracji u schyłku wieku; niepokoje globalne, niepokoje polskie. ‘Kultura i Społeczeństwo’, no. 3, pp. 23-46.

Modnicka N. (2004). Polskie społeczności ewangelikalne jako ‘Kościoły wyboru’ w ‘społeczeństwie losu’. In: Zieliński T. J. (ed.). Ewangelikalny protestantyzm u progu XXI wieku. Warszawa-Katowice: Wydawnictwo Credo.

Pasek Z. (2004). Różnicowanie się ewangelikalnego protestantyzmu w Polsce 1989-2003. In: Zieliński T. J. (ed.). Ewangelikalizm polski u progu XXI wieku. Warszawa-Katowice: Wydawnictwo Credo.

Pasek Z. (2004). Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pietrzak E. (2013). Nieposłuszeństwo i profanacje – globalne społeczeństwo obywatelskie. ‘Przegląd politologiczny’, no. 1, p. 89.

Przymierze Lozańskie, trans. J. Tołwiński. In: Czajko E., Kwiecień M., Tomaszewski H.R. (eds.) (1981). Kalendarz Chrześcijanina 1981. Warszawa: ZKE.

Raabe S. (2008). Transformacja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Kościół jako sojusznik społeczeństwa obywatelskiego. ‘Raporty Fundacji Konrada Adenauera’, no. 9, p. 5.

Shils E. (1994). Co to jest społeczeństwo obywatelskie? In: Król M., A. Smolar (eds.). Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Siemieniewski A. H. (1997). Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a Tradycja katolicka. Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny.

Stalker J. (1955). Evangelicalism. In: Hastings J. (ed.). Encyclopedia of religion and ethics. New York – Edinburgh: T&T Clark.

Tidball D. J. (1994). Who are evangelicals? Tracing the roots of the modern movements. London: Marshall Pickering.

Weber M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Wydawnictwo Test.

www.kz.pl (accessed: 14.01.2015).

www.baptysci.pl (accessed 14.01.2015).

Tasak W. (2007), Początki ruchu baptystycznego na ziemiach polskich, available from: http://www.baptysci.pl/kosciol/944-poczatki-ruchu-baptystycznego-na-ziemiach-polskich

(accessed: 14.01.2015).

Zieliński T. J. (2007), Kościół Baptystyczny: historia, doktryna i organizacja, available from: www.baptysci.pl/kosciol/943-kosciol-baptystyczny-historia-doktryna-i-organizacja?start=1 (accessed: 25.07.2014).

Zieliński T. J. (2001). Ewangelikalizm. In: Gadacz T., Milerski B. (eds.). Religia. Encyklopedia. Warszawa: PWN.

Zieliński T. J. (2014). Protestantyzm ewangelikalny. Katowice: Wydawnictwo CLC, Wydawnictwo Credo.

Zieliński T. J. (1995). Purytanizm. Zarys dziejów, ideologii i obyczajów anglosaskiego ruchu reformacyjnego. ‘Rocznik Teologiczny ChAT’, no. 37, vol. 2, p. 240.

Zieliński T. J. (2004). Hamulce i podniety rozwoju ewangelikalizmu polskiego u progu XXI stulecia. Studium w profilu teologiczno-systematycznym. In: Zieliński T. J. (ed.). Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI wieku. Warszawa-Katowice: Wydawnictwo Credo.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142