Wychowanie religijne w purytańskich rodzinach Nowej Anglii

Piotr Stawiński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.2.36

Abstrakt


Przedmiotem zainteresowania w artykule jest stosunek siedemnastowiecznych kolonistów purytańskich w Ameryce Północnej do kwestii rodziny, jej pochodzenia, struktury i funkcji pełnionych w szerszym kontekście religijnym i społecznym. Na przykładzie dzieł ówczesnych autorów ukazana została w szczególności jej rola związana z wychowaniem religijnym i edukacją dzieci oraz relacjami między członkami rodziny.

Słowa kluczowe


edukacja, historia Ameryki Płn., purytanizm, religia, rodzina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baxter R. (1838). The practical works of Richard Baxter: with a preface, giving some account of the author, and of this edition of his practical works: an essay on his genius, works and times. T. 1. London: G. Virtue.

Beeke J.R., Pederson R.P. (2010). Purytanie. Biografie i dzieła, tłum. J. Sałacki, Grand Rapids – Warszawa: Wydawnictwo Tolle Lege.

Bremer F.J. (1995). The Puritan experiment. New England society from Bradford to Edwards. Hanover: University Press of New England.

Demos J. (2000). A little commonwealth. Family life in Plymouth colony. New York: Oxford University Press.

Fleming S. (1933). Children and Puritanism. The place of children in the life and thought of the New England churches 1620–1847. New Haven: Yale University Press.

George C.H., George K. (1961). The Protestant mind of English Reformation, 1570–1640. Princeton: Princeton University Press.

Gouge W. (2006 rep.). Of domestical duties. Morrisville: Lulu.com.

Gray E.G. (2003). Colonial America. A history in documents. New York: Oxford University Press, s. 109.

Greene J.P. (1988). Pursuits of happiness: the social development of early modern British colonies and the formation of American culture. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Mather C. (1699). A family well-ordered. Or, an essay to render parents and children. Boston: Green & Allen.

Mather C. (1853). Magnalia Christi Americana. Or, the ecclesiastical history of New England from its first planting, in the year 1620 unto the year of our Lord, 1698. T. 1. Hartfort: Silas Andrus & Son.

Middlekauff R. (1963). Ancients and axioms: secondary education in eighteenth-century New England. New Haven: Yale University Press.

Pasek Z. (1995). Wyznania wiary protestantyzmu. Wybór tekstów źródłowych, tłum. R. Łudzień. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Perkins W. (1609). Christian oeconomie. Or, a short survey of the right manner of erecting and ordering a familie according to the scriptures. London: Felix Kyngston.

Perkins W. (1606). The whole treatise of cases of conscience. Cambridge: Iohn Legat.

Pitt L. (red.). (1989). Documenting America. A reader in United States history from colonial times to 1877. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Co.

Pope R. (red.). (2013). T&T Clark companion to Nonconformity. Edinburg: Blumsbury Publishing.

Ptacek K. (1995). Family and government in Puritan New England. „Covenant Family”, nr 16.

Ryken L. (1990). Worldly saints: the Puritans as they really were. Grand Rappids: Zondervan.

Shipton C.K. (1934). Secondary education in the Puritan colonies. „The New England Quarterly”, t. 7, nr 4, s. 646–661.

Sommerville J.P. (red.). (1991). Filmer. Patriarcha and other writings. Cambridge: Cambridge University Press.

Stawiński P. (2012). Boży eksperyment. Purytanie w siedemnastowiecznej Ameryce. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.

Stawiński P. (1997). Demonizm i czary w życiu społecznym purytanów amerykańskich okresu kolonialnego. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Teaford J. (1970). The transformation of Massachusetts education, 1670–1780. „History of Education Quarterly”, t. 10, nr 3, s. 287–307.

Usher B. (2004). Gouge William (1575–1653). Oxford dictionary of national biography. Oxford: Oxford University Press.

Volo J.M., Denneen Volo D. (2006). Family life in 17th- and 18th-century America. Westport: Greenwood Press.

Wadsworth B. (1712). The well-ordered family: or, relative duties. Being the substance of several sermons, about family prayer.

Duties of husbands & wives. Duties of parents & children. Duties of masters & servants. Boston: B. Green.

Wilson L. (2000). Ye heart of a man. The domestic life of men in colonial New England. New Haven: Yale University Press.

Wrightson K. (1982). English society, 1580–1680. London: Taylor & Francis Ltd.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142