Nr 2/2 (2016)

Spis treści

Od redakcji

Od redakacji PDF
Dariusz Stępkowski, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Barbara Baraniak, Aleksandra Kulpa-Puczyńska 11-16

Dział tematyczny

Poradnictwo zawodowe z perspektywy poradoznawstwa i ekopolityki PDF
Alicja Kargulowa 17-30
Środowisko przyrodnicze współczesnym problemem nie tylko nauk pedagogicznych, ale i pedagogiki pracy, włącznie z naukami o pracy PDF
Barbara Baraniak 31-59
W trosce o świadomość ekologiczną społeczeństwa XXI wieku PDF
Edyta Wolter 61-74
Rola działań proekologicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej PDF
Anna Strumińska-Doktór 75-84
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju zadaniem szkolnictwa wyższego PDF
Elżbieta Buchcic 85-94
Przedsięwzięcia proekologiczne w poradnictwie zawodowym. Na przykładzie programów oferowanych przez NFOŚiGW PDF
Aneta Klementowska 95-105
Animatorzy lokalni jako nowa ścieżka rozwoju zawodowego nauczycieli przyrodników PDF
Katarzyna Potyrała, Ligia Tuszyńska 107-119
Opinie nauczycieli dotyczące edukacji ekologicznej prowadzonej przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku PDF
Ilona Żeber-Dzikowska 121-141
Zachowania prozdrowotne młodzieży - raport z badań wstępnych prowadzonych przez studentów – przyszłych nauczycieli PDF
Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała 143-158

Artykuły i rozprawy

Pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę w latach 60. i 70. XX wieku w dokumentach Służby Bezpieczeństwa PDF
Jarosław Durka 161-175
Wychowanie religijne w purytańskich rodzinach Nowej Anglii PDF
Piotr Stawiński 177-186
Sprawiedliwość edukacyjna jako kategoria filozofii kształcenia PDF
Krassimir Stojanov 187-201
Miłosierni jak ojciec, czyli o największej cnocie wychowawcy PDF
Lucyna Dziaczkowska 203-215
Dwa modele relacji: męskość – ojcostwo. Perspektywa pedagogii personalistycznej PDF
Witold Starnawski 217-232
Obraz ojca w grupie kulturowej PDF
Piotr Nowakowski 233-242
Henry Giroux, studia kulturowe i krytyka filmowa, czyli pytania o granice między pedagogiką krytyczną a moralistyką PDF
Wojciech Kruszelnicki 243-260

Colloquia

Edukacja w islamie oraz obecny kształt wychowania religijnego i moralnego w Turcji PDF (English)
Hasan Ünder 261-273
Muzykoterapia a zdolność mowy u osób z porażeniem mózgowym PDF (English)
Jiří Kantor, Lenka Dzidová 275-288
Edukacyjne aspekty języka formulicznego w doradztwie wielokulturowym PDF
Huseyin Uysal, Huzeyfe Cakmakci 289-303
Łańcuch wartości w sektorze edukacji zilustrowany przykładem systemu VCC (Vocational Competence Certificate) PDF
Bartosz Sobotka 305-316

Recenzje

Problemy adolescencji w badaniach pedagogicznych [Martyna Żelazkowska, Wczesne macierzyństwo. Kryzys czy szansa?, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Olsztyn 2016 236 s.] PDF
Edyta Wolter 317-320

Kronika

Seminarium pt. „Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa” (Warszawa, 21 maja 2016 r.) PDF
Anna Falkowska 321-322-
Międzynarodowa konferencja naukowa „Continental Pedagogy – Its Issues and Challanges Through the Lens of History and Philosophy” (Smolenice/Słowacja, 17-18 października 2016 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 323-328
Spotkanie Zespołu Pedagogiki Ogólnej (Warszawa, 4 listopada 2016 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 329-331