Data publikacji : 2020-05-28

Integrating ex-prisoners in the local community

Dział: Colloquia

Abstrakt

This article draws attention to solutions aimed at supporting convicts after they serve their time in prison. The basic thesis, argued and confirmed is the belief that work with former prisoners should be characterized by the integration of activities of many institutions, undertaken on the basis of a society functioning in a specific social environment. In theory it can be assumed that the resocialization process carried out in a penitentiary should be effective enough for the person leaving this institution to be prepared to live in a free environment and function in accordance with social, moral and legal norms. Unfortunately, this is not always the case. The concrete evidence and statistical data indicate a significant number of persons relapsing into crime.

 

Słowa kluczowe

Keywords: social re-adaptation; resocialization; redistribution and recognition policy; local environment


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Fidelus, A. H. (2020). Integrating ex-prisoners in the local community. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.18

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie