Data publikacji : 2020-07-18

Non-visual access to print and its barriers.

Dział: Dział tematyczny

A review of the literature

Abstrakt

W niniejszym artykule przeanalizowano w świetle literatury przedmiotu bariery osób niewidomych w bezwzrokowym dostępie do druku. Autorka przedstawiła dogłębną retrospekcję badań nad zagadnieniami dotyczącymi czytników ekranu i monitorów brajlowskich. Wyodrębnione przez nią bariery obejmują złożoność związaną z konwersją druku na alternatywne media (dotykowe i słuchowe), szkolenie z zakresu technologii wspomagających i gotowość tyflopedagogów, a także brak badań nad dobrymi praktykami instruktażowymi oraz szereg zagadnień związanych z ograniczeniami technologii w obszarach dostępności, użyteczności i doświadczenia użytkownika. W zakończeniu sformułowano zalecenia dotyczące praktyki i przyszłych badań w dziedzinie czytników ekranu oraz monitorów brajlowskich.

Słowa kluczowe

technologia wspomagająca ; dostęp ; niewidomy ; użyteczność ; wrażenia użytkownika ; brajl ; zaburzenia widzenia ; czytnik ekranu ; wyświetlacz brajlowski


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie