Opublikowane: 2020-07-18

Non-visual access to print and its barriers.

A review of the literature

Belinda Rudinger
Forum Pedagogiczne
Dział: Dział tematyczny
https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.03

Abstrakt

W niniejszym artykule przeanalizowano w świetle literatury przedmiotu bariery osób niewidomych w bezwzrokowym dostępie do druku. Autorka przedstawiła dogłębną retrospekcję badań nad zagadnieniami dotyczącymi czytników ekranu i monitorów brajlowskich. Wyodrębnione przez nią bariery obejmują złożoność związaną z konwersją druku na alternatywne media (dotykowe i słuchowe), szkolenie z zakresu technologii wspomagających i gotowość tyflopedagogów, a także brak badań nad dobrymi praktykami instruktażowymi oraz szereg zagadnień związanych z ograniczeniami technologii w obszarach dostępności, użyteczności i doświadczenia użytkownika. W zakończeniu sformułowano zalecenia dotyczące praktyki i przyszłych badań w dziedzinie czytników ekranu oraz monitorów brajlowskich.

Słowa kluczowe:

technologia wspomagająca, dostęp, niewidomy, użyteczność, wrażenia użytkownika, brajl, zaburzenia widzenia, czytnik ekranu, wyświetlacz brajlowski

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Rudinger, B. (2020). Non-visual access to print and its barriers.: A review of the literature. Forum Pedagogiczne, 10(2), 29–43. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.