Opublikowane: 2020-07-18

Wizualizacja jako symulacyjne kreowanie siebie w mediach społecznościowych

Anna Mentel
Forum Pedagogiczne
Dział: Debiuty
https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.21

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sposobów wizualnej prezentacji siebie przez młodych ludzi na profilu Facebook. Na podstawie teorii symulakry Jeana Baudrillarda założono, że prezentacje te służą symulacyjnemu tworzeniu własnej tożsamości. W badaniu posłużono się metodą netnograficzną, ze szczególnym uwzględnieniem etnografii wizualnej. Zaprezentowane badania wpisują się w problematykę związaną z budowaniem tożsamości współczesnej młodzieży i trendami kultury ponowoczesnej. Wykazano, że treści wizualne stanowią nie tylko oderwany od rzeczywistości element kreowania siebie przez młodych ludzi, lecz także obraz fikcyjnej rzeczywistości. Uwidocznia się to zwłaszcza w wirtualnych formach aktywności i treściach zamieszczanych przez młode osoby w internecie.

Słowa kluczowe:

wizualizacja, tożsamość, symulakra, kultura upozorowana

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Mentel, A. (2020). Wizualizacja jako symulacyjne kreowanie siebie w mediach społecznościowych. Forum Pedagogiczne, 10(2), 289–302. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.21

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.