Data publikacji : 2021-10-27

Zmieniająca się szkoła wobec wymagań rynku pracy, i nie tylko

Monika ChristophDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie sytuacji szkoły w kontekście zmieniającej się rzeczywistości i wymagań rynku pracy. Zaprezentowano nowoczesne wymiary szkoły oraz przykłady projektów Modelu Szkoły Ćwiczeń. Podjęto kwestie rozwoju gospodarki cyfrowej oraz związanych z nią kompetencji przyszłości, a także roli nauczyciela w zmieniającej się szkole. Artykuł stanowi kompilację refleksji odnoszącej się z jednej strony do analiz teoretycznych, a z drugiej strony do praktyki edukacyjnej odzwierciedlonej w doświadczeniach zawodowych Autorki.

Słowa kluczowe

kreatywność, nauczyciel, młodzież, absolwent, rynek pracy, strategia rozwoju, edukacja, szkoła, współczesność


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Christoph, M. (2021). Zmieniająca się szkoła wobec wymagań rynku pracy, i nie tylko. Forum Pedagogiczne, 11(1), 159-177. https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.10

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie