Data publikacji : 2021-10-27

Pedagogical notion of (dis)continuity in learning and its critical-pedagogical potential

Magdalena MišićZvonimir KomarDział: Colloquia

Abstrakt

The goal of this paper is to research the pedagogical notion of discontinuity in learning, its pedagogical importance and discover the notion of pedagogical subject that is complementary to it. Discontinuity is closely related to the idea of negativity in its existential sense. Discontinuity and negativity in learning are investigated in their various forms and meanings, in order to understand the pedagogical approach to these phaenomena. Our approach is differentiated by approaches based on “school success”, since pedagogical authors such as J.F. Herbart, J. Dewey and A. English see negativity and its pedagogical potential in an existential sense. Based on these insights, we further ask which kind of pedagogical subject can embody discontinuity and negativity in learning. We find that specific ideas of (critical) theory, (dialectical) knowledge and (critical) subject are needed for that. These ideas open often unexplored possibilities for pedagogical theory and practice.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Mišić, M., & Komar, Z. (2021). Pedagogical notion of (dis)continuity in learning and its critical-pedagogical potential. Forum Pedagogiczne, 11(1), 299-313. https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.19

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie