Data publikacji : 2017-01-21

L’individuazione del superiore competente in ordine all’attuazione del can. 698 CIC/83

PRZEMYSŁAW MICHOWICZDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Głównym zamierzeniem niniejszego elaboratu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o doktrynalne i praktyczne zastosowanie prawa zakonnika (ius cum supremo Mderatore comunicandi), względem którego właściwy przełożony rozpoczął postępowanie wydające. W celu właściwego określenia prawnego charakteru postępowania, autor odwołał się do narzędzi procesowych jak apelacja czy przejęcie przez władzę wyższą kompetencji instancji niższej (avocare), jak również przywołał normę ogólną wyrażoną przez kan. 139 KPK/1983. Przytoczone rozwiązania, w świetle rozważanej ustawy nie przyniosły jednak wystarczającej i pełnej odpowiedzi na postawiony problem. W zakończeniu autor proponuje, by najwyższy przełożony określił dekretem brak kompetencji przełożonego wyższego in loco, ustanawiając – jeśli to konieczne – inny podmiot do uzupełnienia dochodzenia. 

Słowa kluczowe

Prawo do obrony ; wydalenie ; kompetencje ; apelacja ; kompetencja własna ; przełożony zakonny


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (Italiano)

MICHOWICZ, P. (2017). L’individuazione del superiore competente in ordine all’attuazione del can. 698 CIC/83. Prawo Kanoniczne, 59(2), 23-39. https://doi.org/10.21697/pk.2016.59.2.02

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie