Data publikacji : 2017-04-15

Wpływ podstępu na ważność aktu prawnego (kan. 125 § 2 KPK)

GINTER DZIERŻONDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

W zaprezentowanym opracowaniu przedmiotem uwagi Autora stała się jedna z hipotez ujęta w kan. 125 § 2 KPK dotycząca wpływu podstępu na ważność aktu prawnego. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż skutku prawnego określonego w kan. 125 § 2 KPK nie powoduje każda postać postępu, lecz jedynie podstęp akcydentalny. Ta forma bowiem u osoby doznającej podstępnego działania nie prowadzi do powstania błędu substancjalnego, lecz do powstania błędu akcydentalnego; ten zaś nie prowadzi do ograniczenia wolności decyzyjnej do tego stopnia, że stan ten powodowałby nieważność aktu.

Według Autora, zasada generalna skodyfikowana w kan. 125 § 2 KPK posiada nie tyle ważkie znaczenie z punktu widzenia teoretycznoprawnego, ale z aspektu ochrony praw jednostki. Stworzona bowiem przez prawodawcę możliwość rozwiązania ważnego aktu wynika z tego, że pragnie on zapewnić ochronę interesów osoby poszkodowanej.

Słowa kluczowe

akt prawny ; ważność aktu prawnego ; podstęp ; błąd


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

DZIERŻON, G. (2017). Wpływ podstępu na ważność aktu prawnego (kan. 125 § 2 KPK). Prawo Kanoniczne, 60(1), 23-33. https://doi.org/10.21697/pk.2017.60.1.02

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie