Data publikacji : 2020-05-14

Senat jako stan sejmowy w czasach Jana III Sobieskiego

Dział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Artykuł omawia wybrane elementy w funkcjonowaniu senatu jako stanu sejmowego w czasach Jana III Sobieskiego. W omawianym czasie frekwencja senatorska była wyższa niż w czasach Wazów. Senatorowie tradycyjnie brali udział w pracach sądu sejmowego, deputacjach i sesjach prowincji, wzrasta ich rola w spisywaniu projektów konstytucji, powstających wówczas w czasie konkluzji. Angażowanie się senatorów w bieżące spory polityczne nie sprzyjało zachowaniu neutralności, tak ważnej dla szlacheckich statystów, którzy chcieli widzieć w senacie „stan pośredniczący” między królem a narodem szlacheckim. Choć nie dochodzi wówczas do radykalnych antysenatorskich wystąpień, nie można zauważyć wzrostu autorytetu senatu jako instytucji.

 

Słowa kluczowe

Jan III Sobieski, senat, sejm, Rzeczpospolita Obojga Narodów, rady senatu


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kołodziej, R. (2020). Senat jako stan sejmowy w czasach Jana III Sobieskiego . Saeculum Christianum, 27, 119-130. https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.w.sp.9

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie