Wydawca

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego funkcjonuje już ponad sześćdziesiąt lat kontynuując działalność Wydawnictwa ATK, z którym było związane od 1954 roku. Wydawnictwo Naukowe UKSW zajmuje się publikacją prac naukowych: monografii, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych z zakresu teologii, filozofii, humanistyki, pedagogiki, nauk społecznych, prawa, nauk matematyczno-przyrodniczych i biologii.

Wśród licznych publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe UKSW znajdują się m.in. przekłady tekstów autorów starochrześcijańskich, przekłady tekstów filozofów i teologów średniowiecznych, studia biblijne, dogmatyczne i filozoficzne. Wydawane są również prace zbiorowe, tomy poezji, materiały pokonferencyjne, informatory itp. Ponadto Wydawnictwo Naukowe UKSW publikuje ponad dwadzieścia tytułów czasopism naukowych, wśród których znajduje się również Saeculum Christianum. Pismo historyczne.

Kontakt:

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, Domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.