Data publikacji : 2020-05-14

Między tradycją a nowoczesnością? Senat w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (wybrane problemy)

Dział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Artykuł omawia zagadnienie umiejscowienia senatu w systemie ustrojowym Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego i nawiązaniom do modelu tradycyjnego polskiego sejmu oraz innowacjom w tym systemie. Wynikały one z narzucenia modelu francuskiej legislacji w 1807 r., a potem konieczności podporządkowania się ustaleniom kongresu wiedeńskiego 1815 r. Obie konstytucje – Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, narzucone z zewnątrz, miały na celu stworzenie ustroju odpowiedniego dla niesuwerennego państwa, wpisywanego w porządek tworzony przez mocarstwa europejskie. Mimo to w konstytucjach pojawiły się pewne odniesienia do polskiej tradycji ustrojowej, co miało raczej wymiar propagandowy wobec polskich poddanych.

 

Słowa kluczowe

Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, parlamentaryzm polski, senat


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Ziółek, E. (2020). Między tradycją a nowoczesnością? Senat w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (wybrane problemy). Saeculum Christianum, 27, 160-172. https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.w.sp.12

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie