Data publikacji : 2021-01-20

Geneza i początki kultu Afrodyty

Katarzyna Zeman-WiśniewskaDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Afrodyta, grecka bogini miłości i piękna, już wg. autorów starożytnych wywodzić się miała z Cypru, gdzie znajdowała się jej najstarsza znana świątynia w Palaepaphos. Domniemany proces przekształcenia lokalnego bóstwa cypryjskiego w helleńską Afrodytę jest jednak trudny do prześledzenia. Nie podważając jej cypryjskich korzeni, niniejszy artykuł koncentruje się na kwestii genezy jej obecności w greckim panteonie bóstw, dowodząc, iż Afrodyta była od początku bóstwem sensu stricto greckim (greko-cypryjskim), a nie lewantyńskim, którego kult  jedynie wtórnie uległ wpływom kultu Astarte, nim ostatecznie bogini ta stała się częścią panteonu bóstw czczonych przez Greków.

Słowa kluczowe

Afrodyta ; Cypr ; kultura mykeńska ; późna epoka brązu ; wczesna epoka żelaza


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zeman-Wiśniewska, K. (2021). Geneza i początki kultu Afrodyty. Saeculum Christianum, 27(2), 5-18. https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.2.1

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie